สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 13 6 3 22 24 6 5 1 35
2 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 11 4 27 30 10 1 4 41
3 บ้านเด่นเหล็ก 11 10 7 28 35 2 3 4 40
4 ราชประชานุเคราะห์ 13 11 3 2 16 21 2 1 1 24
5 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 10 5 4 19 21 8 1 0 30
6 บ้านสีเสียดบํารุง 8 10 7 25 35 6 3 4 44
7 ป่ากั้งวิทยา 5 7 5 17 28 4 4 4 36
8 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 5 7 3 15 22 6 1 0 29
9 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 5 4 1 10 10 1 1 0 12
10 บ้านห้วยคอม 5 2 4 11 19 3 2 1 24
11 บ้านห้วยผึ้ง 5 1 5 11 16 5 2 2 23
12 วัดจอมแจ้ง 5 1 2 8 8 0 0 1 8
13 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 1 0 6 12 3 1 0 16
14 บ้านห้วยไคร้ 5 0 1 6 10 2 1 0 13
15 บ้านห้วยยาง 4 7 7 18 20 8 1 3 29
16 สหคริสเตียน 4 5 3 12 9 3 3 4 15
17 น้ำพร้าสามัคคี 4 1 4 9 15 5 3 4 23
18 บ้านปางเกลือ 4 1 3 8 10 1 1 0 12
19 บ้านห้วยสูน 4 1 2 7 11 1 1 0 13
20 บ้านม่วงชุม 4 1 0 5 9 1 0 0 10
21 บ้านนาไพร 3 6 2 11 19 2 3 4 24
22 บ้านบ่อเบี้ย 3 4 5 12 19 5 2 1 26
23 บ้านปากปาด 3 4 1 8 9 6 1 0 16
24 บ้านนาแซง 3 3 1 7 10 2 0 2 12
25 ชุมชนบ้านนากล่ำ 3 2 4 9 17 5 2 3 24
26 บ้านน้ำลี 3 1 5 9 8 1 2 0 11
27 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 1 2 6 8 2 0 0 10
28 บ้านห้วยลึก 2 4 3 9 13 3 1 1 17
29 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 4 2 8 7 3 0 0 10
30 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 4 0 6 7 2 0 0 9
31 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 2 5 9 15 4 5 1 24
32 อนุบาลบ้านโคก 2 2 0 4 9 0 1 3 10
33 สิงห์คอมพิทยา 2 1 1 4 7 1 1 0 9
34 วัดโพธิ์ชัย 2 0 1 3 6 2 0 0 8
35 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 0 1 3 4 2 0 0 6
36 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
37 บ้านน้ำหมัน 1 5 2 8 17 5 2 2 24
38 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 5 1 7 6 3 3 0 12
39 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 3 0 4 5 0 0 1 5
40 บ้านทรายขาว 1 2 2 5 4 2 1 0 7
41 จริมอนุสรณ์ 1 1 2 1 4 6 3 0 0 9
42 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 1 2 4 8 2 1 0 11
43 บ้านม่วง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
44 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 1 1 3 4 0 1 0 5
45 บ้านงอมมด 1 1 0 2 2 1 0 0 3
46 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
47 บ้านวังหัวดอย 1 0 4 5 6 2 1 0 9
48 บ้านนาไร่เดียว 1 0 2 3 4 0 2 2 6
49 บ้านนาผักฮาด 1 0 1 2 5 0 0 0 5
50 วัดวังกอง 1 0 1 2 3 2 4 0 9
51 จริมอนุสรณ์ 2 1 0 0 1 4 2 0 3 6
52 ไผ่งามวิทยา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
53 วัดปากไพร 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 0 4 3 7 8 1 0 0 9
56 วัดนาขุม 0 3 1 4 5 2 3 1 10
57 บ้านซําบ้อ 0 2 3 5 6 0 1 0 7
58 บ้านน้ำแพ 0 2 0 2 1 1 0 0 2
59 บ้านนาหน่ำ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
60 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
61 ชุมชนวัดมหาธาตุ 0 0 1 1 7 3 0 0 10
62 วัดวังสัมพันธ์ 0 0 1 1 7 1 2 0 10
63 บ้านหนองแห้ว 0 0 1 1 3 0 0 1 3
64 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 1 1 2 1 0 0 3
65 ร่วมจิตวิเทศศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
66 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 1 0 2 0 0 2
67 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0 0 6 1 1 0 8
68 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
69 บ้านห้วยแมง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
70 บ้านไร่ตีนตก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
71 บ้านกิ่วเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72 บ้านปางคอม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
73 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านย่านดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 157 133 476 677 166 78 61 921