สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 13 6 3 22
2 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 12 11 4 27
3 บ้านเด่นเหล็ก 11 10 7 28
4 ราชประชานุเคราะห์ 13 11 3 2 16
5 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 10 5 4 19
6 บ้านสีเสียดบํารุง 8 10 7 25
7 ป่ากั้งวิทยา 5 7 5 17
8 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 5 7 3 15
9 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 5 4 1 10
10 บ้านห้วยคอม 5 2 4 11
11 บ้านห้วยผึ้ง 5 1 5 11
12 วัดจอมแจ้ง 5 1 2 8
13 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 1 0 6
14 บ้านห้วยไคร้ 5 0 1 6
15 บ้านห้วยยาง 4 7 7 18
16 สหคริสเตียน 4 5 3 12
17 น้ำพร้าสามัคคี 4 1 4 9
18 บ้านปางเกลือ 4 1 3 8
19 บ้านห้วยสูน 4 1 2 7
20 บ้านม่วงชุม 4 1 0 5
21 บ้านนาไพร 3 6 2 11
22 บ้านบ่อเบี้ย 3 4 5 12
23 บ้านปากปาด 3 4 1 8
24 บ้านนาแซง 3 3 1 7
25 ชุมชนบ้านนากล่ำ 3 2 4 9
26 บ้านน้ำลี 3 1 5 9
27 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 3 1 2 6
28 บ้านห้วยลึก 2 4 3 9
29 บ้านนาต้นโพธิ์ 2 4 2 8
30 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 2 4 0 6
31 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 2 5 9
32 อนุบาลบ้านโคก 2 2 0 4
33 สิงห์คอมพิทยา 2 1 1 4
34 วัดโพธิ์ชัย 2 0 1 3
35 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 0 1 3
36 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 2
37 บ้านน้ำหมัน 1 5 2 8
38 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1 5 1 7
39 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1 3 0 4
40 บ้านทรายขาว 1 2 2 5
41 จริมอนุสรณ์ 1 1 2 1 4
42 บ้านห้วยต้าวิทยา 1 1 2 4
43 บ้านม่วง 1 1 2 4
44 บ้านน้ำลัดสามัคคี 1 1 1 3
45 บ้านงอมมด 1 1 0 2
46 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 2
47 บ้านวังหัวดอย 1 0 4 5
48 บ้านนาไร่เดียว 1 0 2 3
49 บ้านนาผักฮาด 1 0 1 2
50 วัดวังกอง 1 0 1 2
51 จริมอนุสรณ์ 2 1 0 0 1
52 ไผ่งามวิทยา 1 0 0 1
53 วัดปากไพร 1 0 0 1
54 บ้านห้วยครั่ง 1 0 0 1
55 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 0 4 3 7
56 วัดนาขุม 0 3 1 4
57 บ้านซําบ้อ 0 2 3 5
58 บ้านน้ำแพ 0 2 0 2
59 บ้านนาหน่ำ 0 1 1 2
60 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 0 1 0 1
61 ชุมชนวัดมหาธาตุ 0 0 1 1
62 วัดวังสัมพันธ์ 0 0 1 1
63 บ้านหนองแห้ว 0 0 1 1
64 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 0 1 1
65 ร่วมจิตวิเทศศึกษา 0 0 1 1
66 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 1
67 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 0 0 0 0
68 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0
69 บ้านห้วยแมง 0 0 0 0
70 บ้านไร่ตีนตก 0 0 0 0
71 บ้านกิ่วเคียน 0 0 0 0
72 บ้านปางคอม 0 0 0 0
73 บ้านเด่นชาติ 0 0 0 0
74 บ้านย่านดู่ 0 0 0 0
รวม 186 157 133 476

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี โทร. 089-960-2318
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]