ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน