ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดจังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน