ผลการแข่งขัน ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดค่ายพักแรม(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดจังหวัดพะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน