สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 41 99 67
2 013 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 36 75 53
3 014 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 41 104 70
4 015 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 32 84 57
5 016 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 23 16
6 017 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14 35 23
7 018 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 11 12 11
8 019 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 50 38
9 020 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 30 43 40
10 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 36 85 59
11 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 39 104 68
12 023 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 28 88 37
13 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 43 119 74
14 025 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 43 108 72
15 026 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 49 108 78
16 027 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 19 42 31
17 028 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 42 134 70
18 029 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 48 161 89
19 030 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 33 81 55
20 031 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 28 73 44
21 032 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 38 117 64
22 033 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 27 63 43
23 034 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 15 32 23
24 035 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 54 189 96
25 036 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 11 27 20
รวม 794 2056 1298
3354

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]