ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 22 12 2 36 34 2 1 0 37
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 4 0 24 19 3 2 0 24
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 17 14 8 39 36 5 0 0 41
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล 14 11 11 36 36 3 0 2 39
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 16 6 34 31 4 0 0 35
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 9 7 4 20 32 10 4 5 46
7 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 8 9 10 27 34 5 2 5 41
8 ชุมพรปัญญานุกูล 8 9 10 27 26 6 3 1 35
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 8 2 7 17 17 3 1 0 21
10 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 2 0 9 5 4 0 1 9
11 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 6 1 1 8 16 4 0 1 20
12 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 5 8 9 22 21 6 3 3 30
13 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 5 7 5 17 24 11 6 2 41
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 5 4 3 12 14 1 1 3 16
15 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 4 0 9 5 2 2 0 9
16 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 5 1 3 9 13 8 3 3 24
17 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 10 7 21 25 7 3 4 35
18 สงขลาพัฒนาปัญญา 4 7 9 20 26 4 1 0 31
19 ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 4 1 1 6 8 7 8 3 23
20 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 3 5 5 13 18 13 4 5 35
21 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 3 5 4 12 22 10 6 4 38
22 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 3 2 4 9 16 7 4 5 27
23 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 3 3 8 8 3 2 0 13
24 ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2 3 1 6 8 1 0 0 9
25 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1 0 3 4 8 1 5 1 14
รวม 182 147 116 445 502 130 61 48 693