สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ได้  36  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ภูเก็ตปัญญานุกูล ได้  36  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ได้  34  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ได้  34  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ได้  32  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 6  โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  31  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ชุมพรปัญญานุกูล ได้  26  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สงขลาพัฒนาปัญญา ได้  26  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  25  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ได้  24  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ได้  22  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้  19  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ได้  18  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 15  โสตศึกษาจังหวัดพังงา ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ได้  16  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ได้  14  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ได้  13  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 25  การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ