ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 22 12 2 36
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 4 0 24
3 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 17 14 8 39
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล 14 11 11 36
5 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 16 6 34
6 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 9 7 4 20
7 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 8 9 10 27
8 ชุมพรปัญญานุกูล 8 9 10 27
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 8 2 7 17
10 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 2 0 9
11 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 6 1 1 8
12 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 5 8 9 22
13 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 5 7 5 17
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 5 4 3 12
15 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 4 0 9
16 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 5 1 3 9
17 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 10 7 21
18 สงขลาพัฒนาปัญญา 4 7 9 20
19 ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 4 1 1 6
20 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 3 5 5 13
21 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 3 5 4 12
22 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 3 2 4 9
23 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 3 3 8
24 ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2 3 1 6
25 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1 0 3 4
รวม 182 147 116 445

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]