สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้  27  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย ได้  25  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ได้  25  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ได้  18  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้  14  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  10  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ