ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 15 5 0 20
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 8 8 4 20
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 8 8 3 19
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 7 2 6 15
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 1 3 11
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 6 2 4 12
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 5 7 2 14
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 4 5 3 12
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 4 2 7 13
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 3 2 1 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 2 4 1 7
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 2 3 7 12
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 3 3 8
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 1 1 4
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 2 2 5
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 3 4
รวม 76 56 50 182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย หรือผู้ประสานงานหลัก นางวงเดือน พรมวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทร.0864482865
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]