สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 63 25 11 99
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 37 26 17 80
3 ขาณุวิทยา 24 25 27 76
4 คลองลานวิทยา 22 18 18 58
5 วัชรวิทยา 21 20 20 61
6 ระหานวิทยา 20 6 9 35
7 ปางศิลาทองศึกษา 16 19 13 48
8 พรานกระต่ายพิทยาคม 15 18 18 51
9 ทุ่งทรายวิทยา 14 8 14 36
10 วชิรปราการวิทยาคม 13 22 15 50
11 เรืองวิทย์พิทยาคม 12 7 4 23
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 10 12 0 22
13 สลกบาตรวิทยา 10 8 5 23
14 ปางมะค่าวิทยาคม 9 6 5 20
15 วังแขมวิทยาคม 9 5 5 19
16 สักงามวิทยา 7 13 3 23
17 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 7 6 11 24
18 พิไกรวิทยา 7 3 7 17
19 ไทรงามพิทยาคม 6 6 2 14
20 โค้งไผ่วิทยา 6 2 5 13
21 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 5 10 3 18
22 บ่อแก้ววิทยา 5 1 5 11
23 นครไตรตรึงษ์ 4 8 7 19
24 นาบ่อคำวิทยาคม 4 7 9 20
25 ลานกระบือวิทยา 4 5 3 12
26 โกสัมพีวิทยา 4 4 6 14
27 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 3 3 3 9
28 หนองกองพิทยาคม 3 3 2 8
29 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 3 2 5 10
30 ชากังราววิทยา 3 0 2 5
31 คณฑีพิทยาคม 1 4 6 11
32 วังไทรวิทยาคม 1 2 6 9
33 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1 2 3 6
34 ตรีจุฬาศึกษา 1 2 0 3
35 เพ็ชระศึกษา 1 1 1 3
36 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 0 3 4
37 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 0 4 2 6
38 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0
รวม 372 313 275 960

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]