งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441-442 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445-446 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436-438 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองเชลียง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]