งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  เกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้ปริ้นท์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
  
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
รายการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1- ม.3
เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม
- กรรมการกำหนดคำบังคับ สำหรับใช้ในการแต่งคำประพันธ์จำนวน 10 คำ
หากขาดคำที่กำหนดไว้ จะหักคะแนนคำละ 5 คะแนน

ประกาศจากศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำ 
External cd dvd Drive มาด้วย
เพื่อความรวดเร็วในการลงโปรแกรมก่อนแข่งขัน

 

  2/12/2562  ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ มัธยมศึกษา  (เปลี่ยนตารางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์  28/11/2562 
3. วิทยาศาสตร์  29/11/2562       ( ตารางการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์)
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  10/12/2562 (ภายในวันที่  11 ธันวาคม 2562)
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
6. ศิลปะ - ทัศนศิลป์
7. ศิลปะ - ดนตรี   ตารางเวลารายงานตัว  17/12/2562 
8. ศิลปะ - นาฏศิลป์   ตารางเวลารายงานตัว  1ึ7/12/2562 
9. ภาษาต่างประเทศ     หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 14/12/2562 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2/12/2562  (ตารางแข่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
11. คอมพิวเตอร์
12. หุ่นยนต์ (กติกาการแข่งขัน) ใช้เฉพาะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
13. การงานอาชีพ     18/12/2562 
14. เรียนรวม - ภาษาไทย
15. เรียนรวม - ศิลปะ
16. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี  30/11/2562 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:39 น.
 
ระดับชาติ(ภาคเหนือ) วันเดือนปี
- โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ              1-30 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ   1 ธ.ค. 2562
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ     3-9 ธ.ค. 2562
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ     10 ธ.ค. 2562
- พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
- การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย   16-23 ธ.ค. 2562
qr codeเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชาติ ภาคเหนือ
qr code แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 611
จำนวนทีม 7,909
จำนวนนักเรียน 24,586
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,475
จำนวนกรรมการ 1,249
ครู+นักเรียน 38,061
ครู+นักเรียน+กรรมการ 39,310
ประกาศผลแล้ว 232/232 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 323
สัปดาห์ที่แล้ว 484
เดือนนี้ 714
เดือนที่แล้ว 151
ปีนี้ 13,887
ทั้งหมด 1,466,786