งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลโตนด 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุม อำเภอคีรีมาศพิทยาคม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โดม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโตนด 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อาคาร 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หลังอาคาร 4 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม หอประชุม 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]