งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย ชั้น 1 ห้อง ห้องฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคาร3 ห้อง โรงอาหาร 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อาคารปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ชั้น 1 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ลานกีฬาเอนกประสงค์มีหลังคา 23 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-22 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 7.30 น.เป็นต้นไป ลำดับที่ 23-44 ให้รายงานตัวตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]