งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.42-นครสวรรค์)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักฐานประกอบการสมัครการแข่งข้นฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระบบปิดการแก้ไขข้อมูล ครู/นักเรียนแล้ว
 

การพิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
1. บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม 
ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
2. เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ

การเปลียนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม

       ระบบได้ปิดการเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้ว หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นและเหตุผลจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถทำหนังสือไปยังประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นคณะจัดการแข่งขันฯ ซึ่งให้นำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันแต่ละจุด ในวันที่แข่งขันฯ ดังตัวอย่างหนังสือ หนังสือเปลียนตัวครู(DOC/PDF) /หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน (DOC/PDF

ประกาศฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
1. ประกาศฯ
2. คณะอนุกรรมการอำนวยการ
3. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
7. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
8. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11. คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12. คณะอนุกรรมการทำงานสนามโรงเรียนนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 23:41 น.
แจ้งคุณครูผู้ฝึกสอนเครื่องบินพลังยางทั้ง 2 ประเภท ให้ถือปฎิบัติดังนี้
   1. ให้แต่ละทีมจัดทำใบงานล่วงหน้าได้แล้วนำมาส่งกับคณะกรรมการในวันแข่งขัน
   2. เครื่องบินพลังยาง 3D ให้ทำการติดล้อด้วย
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 00:59 น.
devilปฎิทินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

enlightenedการพิมพ์เกียรติบัตร/บัตร
     -
 บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
       -เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ


coolรายชื่อ/เบอร์โทร. ประสานงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15:54 น.
blush ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
      -การแข่งขันสาระนาฏศิลป์ให้นุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง(หรือสีอื่นๆตามที่ รร. ใช้ในการฝึก)ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ส่วนรายการแสดงตลก และ มายากล ให้ใส่ขุดตามบทบาทการแสดงนั้นๆได้
       - สถานที่และเวลาการแข่งขันฯ ทุกรายการของพิการเรียนร่วม จะใช้ตาราง สถานที่และเวลาเดียวกับเด็กปกติ
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15:53 น.
enlightenedเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม แข่งพูดสุนทรพจน์(ภาษาอังกฤษ)Impromptu speech ตามมติคณะกรรมการตัดสินได้กำหนดหัวข้อการแข่งขัน Impromptu speech ดังนี้
     
ระดับ ม.ต้น
        1. The influence of TV program in Thailand
        2. Big ideas for better school
        3. Heroes of natural Disaster 
    ระดับ ม.ปลาย
        1. The effects of technology on society
        2.Environmental challenges & daily life
        3. Your expectations for future education
    หมายเหตุ ส่วนเกณฑ์รายละเอียดต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขันเดิม
  หลักฐานประกอบการสมัครฯ

 
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15:50 น.
devil การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ทั้งสองประเภท ให้นำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 4 เล่ม ส่งในวันที่แข่งขันฯ ณ จุดลงทะเบียน
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15:47 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 3,219
จำนวนนักเรียน 7,555
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,010
จำนวนกรรมการ 1,563
ครู+นักเรียน 12,565
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,128
ประกาศผลแล้ว 246/249 (98.80%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 51
สัปดาห์ที่แล้ว 263
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 931
ปีนี้ 943
ทั้งหมด 312,344