งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 17 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231-232 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 17 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 ก.ย. 2562 08.30-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 17 ก.ย. 2562 13.00-15.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมเพชร 18 ก.ย. 2562 08.30-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 17 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 17 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 18 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 17 ก.ย. 2562 08.30-15.30
-


ติดต่อ
ผู้ประสานงาน : นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ >>> Tel.0879437768 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายอรรถวิทย์ พินิจนัย >>> Tel.0812845169 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]