งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 กลุ่ม 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 22 ส.ค.-6 ก.ย. 2562
   ♦ ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินแข่งขันทุกรายการ 30 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  6 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 6-9 ก.ย. 2562 เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  10 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเขตพื้นที่  14-15 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 20 -21 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

 
.:::::: หัวข้อการแข่งขัน ::::::.
ตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - 6
ผู้ประสานงานแจ้งว่าให้ผู้แข่งขันนำ Sound USB ติดตัวมาด้วย
โครงสี่สุภาพ ระดับ ม.4-6
1.หัวข้อที่กำหนด
1.1 ความสามัคคี
1.2 ภาษาไทยภาษาชาติ
1.3 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4 ท่องเที่ยวไทย
1.5 วัฒนธรรมไทย
1.6 เศรษฐกิจพอเพียง
1.7 ศาสตร์พระราชา
2. วันแข่งขันตัวแทนจับฉลากหัวข้อ
3. คณะกรรมการกำหนดคำ ความยาว 2 คำ จำนวน 4 คำ
4. ผู้เข้าแข่งขันตั้งชื่อเรื่องจากหัวข้อที่จับฉลากได้
5. แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ 4 บท โดยใช้เกณฑ์กลาง

บทอาขยาน ม.ต้น
บทหลัก
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3.บทเสภาสามัคคีเสวก(ตอนวิศวกรรมา)
4. บทพากย์เอราวัณ
5. อิศราณาณภาษิต
บทเลือก
1. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
2.วัฒนธรรม
3. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
4. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
5. พอใจให้สุข
จับฉลากท่องเพียง 1 เรื่อง จาก 10 เรื่อง

แข่งขันคำคมทั้งม.ต้นและม.ปลาย
ในวันที่20ก.ย และวันชิง21ก.ย.จะมีแค่ม.ต้น6รร.  ม.ปลาย6รร. ให้แต่ละโรงเรียนนำกล่องเกมมาด้วย
การแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับ ม.1-3 
1. โคลงโลกนิติ
๒. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
๓. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

วรรณกรรมพิจารณ์ม.ต้น
ข้อสอบในแนวพิซ่า(อัตนัยและปรนัย)จากวรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยม.ต้น ที่แต่งขึ้นตั้งแต่สมัยร.9 เป็นต้นมา 15 ชุด (ตามจำนวนเด็กที่สมัคร)มาคัดเลือกใช้ในวันแข่งขันอีกที
 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.ปลาย
1.โคลนติดล้อ
2.ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
3.งานประพันธ์ร่วมสมัย (วรรณกรรมร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ที่ประพันธ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 เป็นต้นไป)

 การแข่งขันคัดลายมือ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย
เนื้อหาในการคัดลายมือนั้นมีทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง โดยใช้ปากกาลูกลื่น ขนาด 0.5 มม. (สีดำเท่านั้น)
          หัวข้อการแข่งขัน หัวข้อเรียงความ ม.ต้น       
1.เยาวชนไทยกับเทคโนโลยี
2.ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย
3.คุณธรรม จริยธรรมสู่การพัฒนาชาติ
          หัวข้อการแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับ ม.๔-๖          
๑.มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร
๒.นิราศเมืองแกลง
๓.อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง

          หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)          
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20-21 กันยายน 2562
ระดับชั้น ม . 1-3 ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
1. Thai students need more time to study individually.
2. Nature is a common language.
3. I am a small piece of the world but play an important role.

 
          หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)          
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 20-21 กันยายน 2562 
ระดับชั้น ม . 4-6 ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. How can people as individuals help to stop climate change?
2. What are the advantages and disadvantages of Social Media?
3. What is the most important characteristics of a good leader?
.::::: แผนผังภายในโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม :::::.


.::::: ผังภายในโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม :::::.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 35
จำนวนทีม 1,438
จำนวนนักเรียน 2,933
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,111
จำนวนกรรมการ 1,117
ครู+นักเรียน 5,044
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,161
ประกาศผลแล้ว 197/229 (86.03%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 15
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาห์ที่แล้ว 120
เดือนนี้ 20
เดือนที่แล้ว 469
ปีนี้ 489
ทั้งหมด 117,136