แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 94 82 89.13% 4 4.35% 5 5.43% 1 1.09% 92
2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 90 73 83.91% 10 11.49% 2 2.3% 2 2.3% 87
3 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 80 52 78.79% 6 9.09% 7 10.61% 1 1.52% 66
4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 74 50 71.43% 11 15.71% 6 8.57% 3 4.29% 70
5 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 59 37 71.15% 4 7.69% 4 7.69% 7 13.46% 52
6 โรงเรียนหนองพระพิทยา 53 34 70.83% 11 22.92% 1 2.08% 2 4.17% 48
7 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 47 30 73.17% 7 17.07% 2 4.88% 2 4.88% 41
8 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 54 28 58.33% 12 25% 2 4.17% 6 12.5% 48
9 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 46 24 60% 8 20% 6 15% 2 5% 40
10 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 33 22 73.33% 5 16.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 32 20 68.97% 7 24.14% 1 3.45% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 30 19 67.86% 5 17.86% 2 7.14% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 42 18 45% 9 22.5% 7 17.5% 6 15% 40
14 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 26 15 57.69% 4 15.38% 3 11.54% 4 15.38% 26
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]