งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

***แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทุกโรงเรียน***
             ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขัน  และรายชื่อนักเรียน ภายในวันที่  28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.
เนื่องจากจะเตรียมข้อมูลโอนไประดับ  ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 เวลา  09.00 น. 
เมื่อโอนข้อมูลไปแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ
  การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (Docx) (PDF) (Doc.5)
มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 26  ส.ค. - 13 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  13 ก.ย. 2562 เวลา 18.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 23 - 25 ก.ย. 2562 เวลา18.00 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  10 พ.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 26 - 27 พ.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 760
จำนวนนักเรียน 1,568
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,080
จำนวนกรรมการ 814
ครู+นักเรียน 2,648
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,462
ประกาศผลแล้ว 169/232 (72.84%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 60
สัปดาห์ที่แล้ว 165
เดือนนี้ 20
เดือนที่แล้ว 818
ปีนี้ 838
ทั้งหมด 70,420