งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 19-24 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  24 ส.ค. 2562 (24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25-28 ส.ค. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  29 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 4-6 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

*******************************************
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ ครูผู้ฝึกสอน

ผู้เข้าแข่งขัน (นักเรียน)
ครูผู้ฝึกสอน


*******************************************
คำสั่ง/ สูจิบัตรการแข่งขัน

หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
สูจิบัตรการแข่งขัน


*******************************************
ภาพกิจกรรม พิธีเปิด / การแข่งขัน

 
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

**********************************************

คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการแข่งขัน


คลิกเพื่อดาวน์โหลด

**********************************************
ประกาศการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-ม.6
 
- ให้ผู้แข่งขันเตรียม หูฟัง และ ไมโครโฟน มาเอง
- เตรียมโปรแกรมติดตั้งใส่แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น

**********************************************
ประกาศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
 
- หัวข้อในการแข่งขัน คือ โรงเรียนสุจริต , จิตอาสา , พะเยาน่าเที่ยว
- ให้เตรียม Flash Drive เพื่อติดตั้งโปรแกรม และบันทึกไฟล์งาน
- นำอุปกรณ์มาเอง เช่น หูฟัง อุปกรณ์วาดสตอรี่บอร์ด ฯลฯ 

 
**********************************************
ประกาศการแข่งขัน Motion Graphic

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


**********************************************
ประกาศการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)
 
1 .ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม Flashdrive และโปรแกรมที่ใช้มาเอง (กรรมการจะตรวจสอบก่อนการเข้าแข่งขัน)
2. สนามแข่งขันมีระบบปฎิบัติการ Windows 8.1 64 bit และมีโปรแกรม  Flash Professional Cs6 ,Paint นอกเหนือจากนี้ให้ผู้แข่งขันโปรแกรมลงเอง
3. ทางคณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ กระดาษ A4,ดินสอ,ยางลบ ให้ผู้เข้าแข่งขัน
4. ไม่ให้ใช้เมาส์ปากกาในการแข่งขัน

 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกณฑ์แข่งขัน
 
**********************************************
ประกาศการแข่งขันการสร้างการ์ตูน 2D Animation
 
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมนำ หูฟังและไมโครโฟน มาเอง
2. กรรมการจัดเตรียมกระดาษสตอรี่บอร์ดให้
3. โปรแกรมที่นำมาติดตั้งสามารถบันทึกได้ทั้ง CD ,DVD, Flash drive
4. ผู้เข้าแข่งขันมาติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จก่อนเวลาแข่งขัน
 
หัวข้อการแข่งขัน
1. รณรงค์ลดขยะลดโลกร้อน
2. พลังงานสะอาดปราศจากมลพิษ
3. เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
4. การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
5. วัยใสใส่ใจการประหยัดพลังงาน
6. จิตอาสาทำความดี
7. STOP TEEN MOM
8. แอ่วพะเยาม่วนใจ
9. OTOP พะเยา
10. ถนนสีขาว
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 16:09 น.

วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 09:37 น.


แผนผังสถานที่แข่งขันทักษะศิลปะ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

 
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:13 น.
1. การแข่งขันโปรแกรม paint ใชคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows8
2. การแข่งขันโปรแกรม paint ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ 3D ในการแข่งขัน
3. กรรมการตัดสินเรียนรวมทุกท่าน รายงานตัวก่อนเวลา 8.20 น. และร่วมประชุมชี้แจง เวลา 8.30 น.

สรุปสาระจากการประชุมคณะกรรมการ ประเด็นการแข่งขัน
หัวข้อ paint คือ พะเยาบ้านฉัน
หัวข้อ หนังสือเล่มเล็ก คือ จิตอาสา
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:49 น.
สถานที่แข่งขันทักษะงานอาชีพ โรงเรียนภูซางวิทยาคม

สถานที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ
รายการแข่งขันได้ที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้า กรุณานำปลั๊กพ่วงมาด้วย
กรุณานำเสื่อมาเองด้วยค่ะ
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11:07 น.
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมบทนิทานมา 6 ฉบับ 
เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขันด้วยค่ะ
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:22 น.
การแข่งขันรายการโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ส่งรายงาน 5 บท จำนวน 5 ชุด ในวันแข่งขัน (ไม่ต้องส่งล่วงหน้า)
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:11 น.
1.ทำเอกสารรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม เวลาลงทะเบียนพร้อมส่งเล่มเอกสาร 08.00-09.00 น.
2.โรงเรียนใดประสงค์จะใช้ไฟฟ้า ควรนำปลั๊กพ่วงมาเองด้วย เนื่องจากจุดที่ให้บริการอาจไม่เพียงพอ
วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 12:50 น.
08.00 น.- 8.30 น.             ลงทะเบียน
08.30 น.- 9.00 น.             ประชุมชี้แจงผู้เข้าแข่งขันและจับสลากลำดับการแข่งขัน ณ ห้องเก็บตัว (426)
09.00 น.- เป็นต้นไป          เริ่มการแข่งขัน       
 
*** ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมคำถามในแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 1 คำถาม (รวม 3 คำถาม ) นำส่งตอนรับฟังการประชุมชี้แจง  ***
วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 14:46 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,664
จำนวนนักเรียน 3,797
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,478
จำนวนกรรมการ 1,163
ครู+นักเรียน 6,275
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,438
ประกาศผลแล้ว 193/217 (88.94%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 25
สัปดาห์ที่แล้ว 201
เดือนนี้ 185
เดือนที่แล้ว 584
ปีนี้ 769
ทั้งหมด 196,427