งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562                           
    ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1  
    จุดการแข่งขันที่ 3  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก     
 (ข้อมูลล่าสุด 3 ธ.ค. 2562) 
---------ระดับเขตพื้นที่  สพม.38  จังหวัดตาก  กลุ่มที่ 1----------
   ♦ เปิด-ปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  26 ส.ค.- 6 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนสำหรับ Admin ทุก รร.  7 ก.ย. 2562 (23.59 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไข-เปลี่ยนตัวฯ
  (กรณีระบบเปลี่ยนตัว ทำหนังสือฯแนบไฟล์ pdf)
 9 - 13 ก.ย. 2562
ปิดระบบ 14 ก.ย.2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู (เพิ่มรูป)   18 - 23 ก.ย. 2562
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน สพม.38 ตาก1
       (ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก1
       รร.ตากพิทยาคม 16 ก.ย. เวลา 15.00 น.)
 16 ก.ย. 2562 (15.00 น.)
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ รร.ตากพิทยาคม  24 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป
---------ระดับชาติ(ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 1 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 16-23 ธ.ค. 2562
แจ้งเตือน! ทุกโรงเรียนใน สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 ทุกท่านต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 และรีบพิมพ์บัตรฯก่อนไปแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน ที่ลิงก์นี้ https://north69.sillapa.net/sm-north/?name=report&file=category_show_card และหากตรวจสอบพบว่าบัตรนั้นยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพในระบบ รูปภาพไม่ตรงกับชื่อ ให้ Admin กลุ่มสาระฯ หรือ Admin รร. ของท่าน รีบเพิ่มรูปอีกครั้งด่วน! ผ่านระบบระดับชาตินี้ https://north69.sillapa.net/sm-north
--> แต่หากข้อมูลในบัตรฯผิดพลาดให้รีบทำหนังสือแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวเสนอ ผอ. รร. ด่วน! (กรณีเปลี่ยนตัวหลังปิดระบบแล้ว ให้นำบัตรประจำตัวคนเดิมไปแสดงหลักฐาน ณ จุดการแข่งขันด้วย)
--> ทุกกรณีที่เคยแก้ไข-เปลี่ยนตัว-เพิ่มในระดับชาติทุกกรณีต้องแสดงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ หนังสือฯที่ผ่านการอนุมัติลงชื่อจาก ผอ. รร. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรต่างๆ ตัวจริง ณ จุดแข่งขัน อีกด้วย หากต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวต้องดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ https://north69.sillapa.net/sm-north/modules/index/show_news.php?id=16
วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 23:45 น.
แจ้งทุก รร. ใน สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนตัว แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม นักเรียนผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คู่มือการใช้งานต่างๆ หรืออ่านข้อมูลประกาศเพิ่มเติมอื่นๆที่เว็บไซต์ https://north69.sillapa.net/sm-north (หมายเหตุ รวมทั้งกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มระหว่างวันที่ 3-9 ธ.ค. 2562 ต้องให้ ผอ. ลงนามด้วย โดยไม่ต้องแนบไฟล์ผ่านระบบฯ แต่ทุกกรณีต้องนำทุกหลักฐานไปยื่น ณ จุดการแข่งขันในระดับชาติ)
ข้อเสนอแนะการดำเนินการคือ

1. ครูผู้ฝึกสอนพิมพ์(Print)แบบฟอร์มที่ต้องการลงในกระดาษ A4  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  (บาง รร. อาจเตรียมแบบฟอร์มต่างๆที่ดาวน์โหลดนั้นมาแจกครูที่จะดำเนินการต่างๆก็ได้) 
2. ยื่นให้ Admin รร. ของท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง (กรณีการเปลี่ยนตัวต้องตามประกาศการจัดงานฯ สพฐ. ทุกประการ)  
3. Admin รร. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมส่ง ณ ห้องธุรการเพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  
4. หลังจาก ผอ. อนุมัติแล้ว ให้ Admin หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำการ Scan หรือถ่ายรูปแล้วแปลงไฟล์เป็น  pdf ส่งผ่านระบบระดับชาติ โดยใช้ Username และ Password ระดับเขตฯ ไปใช้ในระบบระดับชาติ  ซึ่งดำเนินการดังนี้ 
1) เลือกเมนูแก้ไข+เปลี่ยนตัว แล้วเลือกหมวดหมู่และรายการแข่งขัน
2) คลิกลิงก์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลนั้นๆ  

3) ช่องรูปแบบเลือกดังนี้ 
- 3.1) กรณีเปลี่ยนตัว ขั้นตอนคือ 
3.1.1) เลือกเปลี่ยนตัว 
3.1.2) กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง 
3.1.3) คลิกปุ่มเลือกไฟล์(แนบไฟล์ชนิด pdf) 
3.1.4) กดปุ่มขอฯ  

- 3.2) กรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขขั้นตอนคือ  
3.2.1 เลือกรูปแบบแก้ไขชื่อ 
3.2.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
3.2.3 กดปุ่มขอฯ  ซึ่งไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆ  
ซึ่งหมดเขตดำเนินการฯต่างๆผ่านระบบฯ ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2562 เท่านั้น  หลังจากนั้นรอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติฯ
หมายเหตุ1 : เมื่อโอนข้อมูลไปยังระดับชาติ ภาคเหนือ วันที่ 1 ธ.ค. 2562 แล้ว ทุกแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงแก้ไข/เพิ่ม ทุกกรณีต้องนำหลักฐานหนังสือฯต่างๆมายื่น ณ จุดแข่งขันในระดับชาติ
  หมายเหตุ2 : กรณีรายการนั้นๆ มีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน จะเปลี่ยนตัวนักเรียนใดๆ ไม่ได้ อ้างอิงประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ สพฐ. การเปลี่ยนตัวข้อที่ 10 ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/replace/form/obec/obec-replace-art-69-2562-full.jpg หรือต้นฉบับทั้งหมดที่ลิงก์นี้ https://www.sillapa.net/rule62/ann-siilala-69.pdf

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม 2562 เวลา 23:55 น.
*แจ้งพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป  ที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_cer 

--> แจ้งกำหนดการแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติวันที่ 3-9 ธ.ค. 2562       
          
-->  โปรดติดตามประกาศต่างๆ รวมทั้งการส่งงานแต่ละรายการแข่งขันฯ จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ระดับชาติ (ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย) คือลิงก์นี้    https://north69.sillapa.net/sm-north

 (*หมายเหตุ1  หากข้อมูลในเกียรติบัตรผิดพลาดด้วยเหตุอันใด  โปรดแจ้ง  Admin ส่วนกลางฯก่อนยืนยันโอนข้อมูลไปยังระดับชาติภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562  ทางอีเมล [email protected]  
*หมายเหตุ2  ทางจุดการแข่งขันที่ 3  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคมจะจัดพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการให้ทุกโรงเรียนใน จ.ตาก กลุ่มที่1   ดังนั้น Admin แต่ละ รร. พิมพ์เกียรติบัตรเฉพาะนักเรียนและครูในโรงเรียนของท่าน)
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:46 น.
แจ้งหมวดหมู่เรียนรวมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกับหมวดหมู่รายการปกติดังนี้ 
==> หมวดหมู่เรียนรวม - ภาษาไทย   (แข่งขันรวมกับหมวดหมู่สังคมศึกษา)
--> การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารศาลาธรรม ชั้น 1    24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
 
==> หมวดหมู่เรียนรวม - ศิลปะ  
--> การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 (1102) ชั้น 1 ห้อง 2 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
 
--> การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม  อาคาร 10 (ห้อง 10104) ชั้น 1 ห้อง 4    24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
 
--> การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
โรงเรียนตากพิทยาคม  อาคาร 10 (ห้อง 10104) ชั้น 1 ห้อง 4    24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 
==> หมวดหมู่เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (หมวดหมู่คอมพิวเตอร์)
--> การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนตากพิทยาคม  อาคาร 10 (ห้อง 10401) ชั้น 4 ห้อง 1  09.00 น. เป็นต้นไป
 
-->  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนตากพิทยาคม  อาคาร 10 (ห้อง 10401) ชั้น 4 ห้อง 1  09.00 น. เป็นต้นไป
============================================
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 04:58 น.
วันที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรูปภาพ พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน และทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่ รร. ของท่าน

    - แจ้ง Admin ทุกโรงเรียน สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 โปรดทราบ  เนื่องจากวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรูปภาพและพิมพ์บัตรประจำตัวฯงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card     ซึ่งกรรมการตัดสินจะพิสูจน์ตัวตนโดยตรวจสอบรูปภาพจากบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่พิมพ์จากระบบฯ กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนว่ารูปภาพใกล้เคียงกันหรือไม่  หากนักเรียนผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีรูปภาพจากระบบ  กรรมการมีสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าแข่งขันและให้ไปติดต่อกองกลาง ณ ห้องวิชาการ  เพื่อดำเนินการเพิ่มรูปภาพต่อไป   สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามประกาศฯ สพฐ. ในข้อที่ 10 ทุกประการที่ลิงก์นี้  https://www.sillapa.net/rule62/ann-siilala-69.pdf     สำหรับกรรมการตัดสินสามารถดูโรงเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละรายการที่ลิงก์นี้  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show      

       - สำหรับแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/replace/form  (ให้ ผอ. รร. ลงชื่อ  ประทับตรา รร.  สามารถนำหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่อนุมัติแล้วและถูกต้องตามเกณฑ์ สพฐ.  มายื่นที่
กองกลางในวันอังคารที่ 24 ก.ย. 2562  ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)


 
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 23:30 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (คณะกรรมการตัดสิน) ครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3  ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.   ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก1  โรงเรียนตากพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ลิงก์นี้  www.tps.ac.th   หรือลิงก์โดยตรงที่นี่    http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/referee      
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 00:44 น.
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ใช้ยื่นผ่านระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัวระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562  ดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้   http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/replace/form   (หมายเหตุเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนตัวครูฯ   ให้ครูผู้ฝึกสอนคนเดิมและคนใหม่ลงชื่อกำกับในตารางเปลี่ยนตัวใต้ชื่อครูผู้ฝึกสอน)

--> เกณฑ์การเปลี่ยนตัวในข้อ 10 และกฎเกณฑ์หรือประกาศอื่นๆจาก สพฐ. https://www.sillapa.net/rule62/ann-siilala-69.pdf

-->  สำหรัับตารางการแข่งขันงานศิลปัหัตถกรรมนักเรียน คลิกลิงก์นี้   http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/timetable

-->สำหรับคู่มือการเปลี่ยนตัวผ่านระบบนั้น ให้ดูประกาศเบื้องต้น ในวันที่ 20 ต.ค. 2559 ของเว็บไซต์นี้  http://tps.comsci.info  
วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 04:17 น.
ด่วน! หมดเขตแจ้งการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  สพม.38  จังหวัดตาก  กลุ่มที่ 1  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  ภายในเวลาราชการของวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และระบบส่วนกลางฯจะปิดเฉพาะระบบลงทะเบียนแข่งขันของทุกโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น. (Admin แต่ละ รร.จะมีเวลาลงทะเบียนทางออนไลน์เพิ่มอีก 1 วัน)     
ดูผลการลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนที่นี่  https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=area_select   หรือ www.tps.ac.th )
-------  ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ มีดังนี้   -------
1. ชื่อหมวดหมู่............................. 
(เช่น ศิลปะ-ทัศนศิลป์  ศิลปะ-ดนตรี  ศิลปะ-นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์  การงานอาชีพ  เรียนรวม-ภาษาไทย เป็นต้น  )
2. ชื่อรายการแข่งขัน.......................
3.  ชื่อครูคนที่.....คือ นาย/นาง/นางสาว...........เบอร์โทรศัพท์...........
     ชื่อครูคนที่.....คือ นาย/นาง/นางสาว...........เบอร์โทรศัพท์...........
4.  ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........
     ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว.........
     ชื่อนักเรียนคนที่.....คือ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว..........
5. โปรดส่งข้อมูลลงทะเบียนนี้ให้กับ Admin กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนของท่าน ภายในวันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562  ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น Line Facebook ของ Admin หรือตามแหล่งนัดหมายที่ Admin แจ้งไว้ เป็นต้น 
6. หากไม่ทราบรายการแข่งขันหรือคู่แข่งของแต่ละโรงเรียนที่ลงทะเบียนร่วมกันในแต่ละรายการ  โปรดอ่านที่ลิงก์นี้   https://north69.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show   

7. ข้อมูลตารางการแข่งขันลิงก์นี้
http://tps.comsci.info/art/art-69-2562/timetable
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 13:22 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. 38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 702
จำนวนนักเรียน 1,513
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,034
จำนวนกรรมการ 901
ครู+นักเรียน 2,547
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,448
ประกาศผลแล้ว 173/231 (74.89%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 14
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 207
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 884
ปีนี้ 898
ทั้งหมด 88,137