งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone A) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone B) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone A) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone B) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone A) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone B) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone A) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ห้องหุ่นยนต์ (Zone B) 24 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]