งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องเกษตร 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]