งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10403) ชั้น 4 ห้อง 3 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10403) ชั้น 4 ห้อง 3 24 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10404) ชั้น 4 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10404) ชั้น 4 ห้อง 4 24 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10405) ชั้น 4 ห้อง 5 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10405) ชั้น 4 ห้อง 5 24 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ประชุมอาคาร 115 ปี (ทิศตะวันออก) 24 ก.ย. 2562 09.00 – 10.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้อง ประชุมอาคาร 115 ปี (ทิศตะวันออก) 24 ก.ย. 2562 10.30 – 12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารศาลาธรรม ชั้น 1 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารศาลาธรรม ชั้น ชั้น 1 24 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10407) ชั้น 4 ห้อง 7 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 (10407) ชั้น 4 ห้อง 7 24 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารศาลาธรรม ชั้น ชั้น 2 24 ก.ย. 2562 09.00 – 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]