งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนเวลาแข่งจริง 30 นาที คือ เวลา 08.30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนเวลาแข่งจริง 30 นาที คือ เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]