งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม หอประชุมเปนไท 8 พ.ย. 2562 09.00-09.30
-
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม หอประชุมเปนไท 8 พ.ย. 2562 09.30-10.00
-
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม หอประชุมเปนไท 8 พ.ย. 2562 10.00-10.30
-
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม หอประชุมเปนไท 8 พ.ย. 2562 10.30-11.00
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมหลินลับแล 8 พ.ย. 2562 09.00-11.00
-
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประชุมหลงลับแล 8 พ.ย. 2562 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]