สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลเชียงใหม่ 17 5 9 31
2 วัดช่างเคี่ยน 16 7 5 28
3 บ้านสันกำแพง 14 16 9 39
4 บ้านดอนปิน 11 5 5 21
5 ชลประทานผาแตก 10 5 4 19
6 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 9 17 11 37
7 บ้านโป่งน้อย 9 5 5 19
8 ดาราวิทยาลัย 9 3 7 19
9 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 9 2 11 22
10 บ้านป่าเสร้า 8 8 5 21
11 พุทธิโศภน 7 15 4 26
12 บ้านหนองโค้ง 7 5 3 15
13 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 6 8 2 16
14 แม่คือวิทยา 6 3 9 18
15 วัดห้วยแก้ว 4 4 3 11
16 ท่าศาลา 4 4 1 9
17 วัดดอนจั่น 4 3 3 10
18 วัดห้วยทราย 4 2 3 9
19 วัดวังสิงห์คำ 4 1 3 8
20 วัดข่วงสิงห์ 4 0 1 5
21 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 3 4 2 9
22 วัดล้านตอง 3 3 1 7
23 บ้านป่าไม้แดง 3 3 1 7
24 สังวาลย์วิทยา 3 2 0 5
25 วัดป่าข่อยใต้ 3 1 3 7
26 บ้านท่าหลุกสันทราย 3 1 2 6
27 วัดสันกลางเหนือ 3 0 1 4
28 บ้านเชิงดอยสุเทพ 3 0 0 3
29 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 2 6 2 10
30 บ้านแม่ปูคา 2 4 2 8
31 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 2 3 3 8
32 ทาเหนือวิทยา 2 2 1 5
33 บ้านร้องขี้เหล็ก 2 1 5 8
34 วัดสวนดอก 2 1 2 5
35 วัดสันมะฮกฟ้า 2 0 2 4
36 วัดทรายมูล 2 0 1 3
37 วัดดอนชัย 2 0 0 2
38 บ้านโป่งกุ่ม 2 0 0 2
39 วัดบ้านน้อย 1 3 0 4
40 วัดขะจาว 1 2 1 4
41 วัดป่าตัน 1 2 1 4
42 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 2 1 4
43 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 2 1 4
44 บ้านป่าเหมือด 1 1 2 4
45 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 1 2 4
46 บ้านบวกค้าง 1 1 1 3
47 บ้านห้วยทราย 1 1 0 2
48 บ้านตลาดขี้เหล็ก 1 1 0 2
49 วัดเสาหิน 1 1 0 2
50 บ้านป่างิ้ว 1 1 0 2
51 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 0 4 5
52 วัดเปาสามขา 1 0 2 3
53 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 1 0 1 2
54 บ้านแม่เหียะสามัคคี 1 0 1 2
55 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 1 2
56 เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1 0 1 2
57 วัดเจ็ดยอด 1 0 1 2
58 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 1 2
59 บ้านบ่อหิน 1 0 0 1
60 บ้านกอสะเลียม 1 0 0 1
61 พิงครัตน์เชียงใหม่ 1 0 0 1
62 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 0 1
63 วัดร้องอ้อ 0 4 1 5
64 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 0 2 0 2
65 แม่โป่งประชาสามัคคี 0 1 3 4
66 บ้านป่าขุย 0 1 3 4
67 วัดป่าแดด 0 1 1 2
68 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 1 1 2
69 เทพเสด็จวิทยา 0 1 1 2
70 วัดเมืองสาตร 0 1 1 2
71 บ้านแม่หวาน 0 1 1 2
72 ศิริมังคลาจารย์ 0 1 0 1
73 ศรีเนห์รู 0 1 0 1
74 บ้านออนหลวย 0 0 1 1
75 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 0 0 1 1
76 บ้านปางน้ำถุ 0 0 1 1
77 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0
78 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 0 0 0
79 แม่ตะไคร้ 0 0 0 0
80 บ้านปางแดง 0 0 0 0
81 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 0 0
82 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0 0
83 วัดร้องวัวแดง 0 0 0 0
84 จิตราวิทยา 0 0 0 0
85 บ้านแม่จ้อง 0 0 0 0
86 บ้านออนกลาง 0 0 0 0
87 บ้านแม่ดอกแดง 0 0 0 0
88 อนุบาลร่มเย็น 0 0 0 0
89 บ้านสันทราย 0 0 0 0
90 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0 0
91 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0
92 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 0 0 0 0
93 วัดป่าตาล 0 0 0 0
94 บ้านลวงเหนือ 0 0 0 0
95 วัดบ้านโห้ง 0 0 0 0
96 อนุบาลดรุณนิมิต 0 0 0 0
รวม 230 182 167 579

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]