งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังสถานที่แข่งขัน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย > Download
2. โรงเรียนบ้านสันกำแพง > Download
3. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง > Download
4. โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ > Download

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แจ้งหัวข้อการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 
๑. จิตอาสา พัฒนาชาติไทย
๒. สำนึกรักบ้านเกิด
๓. เด็กไทยยุค ๔.๐
กิจกรรมหมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 , ม.1-3
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ป.4-ป.6 , ม.1-3
3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.4-ป.6 , ม.1-3
เริ่มการแข่งขันทุกประเภท ทุกระดับ
โดยให้ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน (ก่อนเริ่มแข่งขัน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน YC 
ส่งเล่ม 5 เล่มภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
ไปที่ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ผอ.โกวิท หมื่นทา
สาระคณิตศาสตร์
1.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีฯ ป.4-6 ม.1-3 
ให้ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่ คุณครูนงนุช  ชัยคุณา
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
2.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการฯ ป.4-6 ม.1-3 

ให้ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่ คุณครูดวงฤทัย ใจคำติ๊บ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 

3.กิจกรรมแข่งขัน A-MATH ทุกระดับ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง 
สาระสังคมฯ
โครงงานทุกประเภท
ให้ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน (ก่อนเริ่มแข่งขัน) 
สนามโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
กิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภท ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปลั๊กไฟมาเอง โดยทางสถานที่แข่งขัน จะมีจุดให้เชื่อมต่อ 
 เนื่องจากสนามแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงห้องแข่งขันรบกวนตรวจสอบข้อมูล
และพิมพ์บัตรประจำตัว หลังจากวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเชิญประชุม >> ดาวน์โหลด
- เวลา 09.30 น. เฉพาะคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ณ สนามโรงเรียน
บ้านหนองโค้ง และสนามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
- เวลา 13.00 น. เฉพาะคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ณ สนามโรงเรียน
บ้านสันกำแพง สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สารภีพิทยาคม และการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันกำแพง
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ กลุ่มเครือข่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 18 ก.ย. 2562
   ♦ โรงเรียนตัวแทนตรวจสอบรายชื่อในระบบ 18-20 กันยายน 2562
   ♦ ขอแก้ไขรายชื่อ-เปลี่ยนตัวในระบบ 20 กันยายน 2562 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ต.ค. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5-6 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 124
จำนวนทีม 1,404
จำนวนนักเรียน 3,183
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,057
จำนวนกรรมการ 1,429
ครู+นักเรียน 5,240
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,669
ประกาศผลแล้ว 231/231 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 52
สัปดาห์ที่แล้ว 232
เดือนนี้ 35
เดือนที่แล้ว 837
ปีนี้ 872
ทั้งหมด 195,145