งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา ห้องสมุด ห้อง 112 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา ห้องสมุด ห้อง 113 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 23 ก.ย. 2562 09.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 23 ก.ย. 2562 09.00-16.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]