งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น 2 ห้อง ป.2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงยิม 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงยิม 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงยิม 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศรีสุนทร 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมศรีสุนทร 23 ก.ย. 2562 10.30 -12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงประชุม 23 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารปฐมวัย ห้อง อนุบาล 1 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารปฐมวัย ห้อง อนุบาล 2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารปฐมวัย ห้อง อนุบาล 1 23 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ณ วัดร่ำเปิง ห้อง สมุด 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ณ วัดร่ำเปิง ห้อง ศาลาวัด 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ณ วัดร่ำเปิง ห้อง ศาลาวัด 23 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ณ วัดร่ำเปิง ห้อง วิหาร 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ณ วัดร่ำเปิง ห้อง วิหาร 23 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]