งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแกน เทศบาลเมืองแกน 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. (วันรายงานตัวให้ส่งไฟล์เสียงในรูปแบบ CD และ Flash Drive)
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแกน เทศบาลเมืองแกน 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. (วันรายงานตัวให้ส่งไฟล์เสียงในรูปแบบ CD และ Flash Drive)
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแกน เทศบาลเมืองแกน 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. (วันรายงานตัวให้ส่งไฟล์เสียงในรูปแบบ CD และ Flash Drive)
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงยิมสนามกีฬา เทศบาลเมืองแกน เทศบาลเมืองแกน 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. (วันรายงานตัวให้ส่งไฟล์เสียงในรูปแบบ CD และ Flash Drive)
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารยูโซ่ ชั้น 2 ห้อง ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารยูโซ่ ชั้น 2 ห้อง ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]