งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร สพ.1 (ประถม) ชั้น 3 ห้อง 131 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร สพ.1 (ประถม) ชั้น 3 ห้อง 132 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร สพ.1 (ประถม) ชั้น 3 ห้อง 133 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคารไม้ ชั้น 1 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง 313 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคารไม้ ชั้น 2 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง 312 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง 311 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 2 ห้อง 321 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 2 ห้อง 321 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อาคาร 3 (มัธยม) ชั้น 2 ห้อง 321 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]