สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 บ่อน้ำมันฝาง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
3 โรงเรียนบ้านปางสัก  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา  
7 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.เจษฎา ก้องสาคร 0634164192
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]