แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 43 34 80.95% 6 14.29% 1 2.38% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 43 26 65% 8 20% 5 12.5% 1 2.5% 40
3 โรงเรียนบ้านยางเปา 40 23 58.97% 11 28.21% 3 7.69% 2 5.13% 39
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 35 23 67.65% 9 26.47% 2 5.88% 0 0% 34
5 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 27 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 26 18 69.23% 7 26.92% 1 3.85% 0 0% 26
7 โรงเรียนบ้านอูตูม 28 18 64.29% 6 21.43% 3 10.71% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 27 17 62.96% 7 25.93% 3 11.11% 0 0% 27
9 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 21 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนบ้านบงตัน 28 14 50% 11 39.29% 3 10.71% 0 0% 28
11 โรงเรียนบ้านนาเกียน 26 14 53.85% 8 30.77% 3 11.54% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 22 14 63.64% 3 13.64% 3 13.64% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 29 13 50% 10 38.46% 2 7.69% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านแม่งูด 30 12 48% 7 28% 6 24% 0 0% 25
15 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 19 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านกองลอย 27 11 42.31% 11 42.31% 4 15.38% 0 0% 26
17 โรงเรียนบ้านตุงลอย 21 11 57.89% 8 42.11% 0 0% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านโปง 19 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
20 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 10 66.67% 1 6.67% 4 26.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านยางครก 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 15 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนบ้านหลวง 22 8 38.1% 12 57.14% 1 4.76% 0 0% 21
25 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 18 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 13 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 0 0% 13
30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 20 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านยางเปียง 21 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนบ้านวังลุง 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 14 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านพุย 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 21 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 19
39 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 13 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านแปลง 5 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านขุน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านวังกอง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านซิแบร 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านผาปูน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
47 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านหางดง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนฟ้าใส 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านวังหลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านไร่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านตีนตก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านใบหนา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านทุ่ง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านแม่โขง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านดงดำ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านตุงติง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านผาจุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 12 1 8.33% 6 50% 3 25% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านแม่บวน 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านดอกแดง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านสันติสุข 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านกองหิน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนบ้านกองวะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]