สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 13 30 22
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 43 95 66
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 35 64 51
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 0 0 0
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 4 10 7
6 006 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 19 51 25
7 007 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 5 7 5
8 008 โรงเรียนบ้านกองลอย 27 61 30
9 009 โรงเรียนบ้านกองวะ 1 1 1
10 010 โรงเรียนบ้านกองหิน 2 4 2
11 011 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 8 15 12
12 015 โรงเรียนบ้านขุน 8 17 13
13 013 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 2 3 2
14 014 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 3 2
15 018 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 6 9 6
16 019 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 0 0 0
17 020 โรงเรียนบ้านซิแบร 8 18 12
18 021 โรงเรียนบ้านดงดำ 4 7 6
19 022 โรงเรียนบ้านดอกแดง 4 6 4
20 023 โรงเรียนบ้านดอยคำ 8 19 14
21 026 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 14 30 19
22 025 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 4 10 6
23 027 โรงเรียนบ้านตีนตก 3 8 4
24 028 โรงเรียนบ้านตุงติง 3 3 3
25 029 โรงเรียนบ้านตุงลอย 21 60 35
26 031 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 5 4
27 032 โรงเรียนบ้านทุ่ง 7 14 11
28 033 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 5 7 7
29 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 2 4 2
30 035 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 26 48 38
31 039 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 14 20 18
32 041 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 27 69 46
33 038 โรงเรียนบ้านนาเกียน 26 54 42
34 040 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 2 3 3
35 037 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 21 41 36
36 042 โรงเรียนบ้านบงตัน 28 60 42
37 043 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 9 20 13
38 044 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 43 109 72
39 050 โรงเรียนบ้านผาจุก 2 4 4
40 052 โรงเรียนบ้านผาปูน 7 30 13
41 051 โรงเรียนบ้านผาแตน 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 3 9 6
43 054 โรงเรียนบ้านพุย 10 23 16
44 055 โรงเรียนบ้านมูเซอ 15 41 25
45 073 โรงเรียนบ้านยางครก 12 37 23
46 074 โรงเรียนบ้านยางเปา 40 101 63
47 075 โรงเรียนบ้านยางเปียง 21 37 31
48 072 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1 3 2
49 077 โรงเรียนบ้านวังกอง 8 16 13
50 078 โรงเรียนบ้านวังลุง 13 30 19
51 079 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1 2 1
52 080 โรงเรียนบ้านวังหลวง 4 16 8
53 081 โรงเรียนบ้านสบลาน 2 5 2
54 082 โรงเรียนบ้านสันติสุข 2 11 4
55 083 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 8 16 10
57 085 โรงเรียนบ้านหลวง 22 29 28
58 092 โรงเรียนบ้านหางดง 5 7 6
59 093 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 0 0 0
60 087 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 27 47 36
61 088 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 3 5 4
62 089 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 0 0 0
63 091 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 6 9 7
64 086 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 17 35 22
65 090 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 18 44 23
66 094 โรงเรียนบ้านอูตูม 28 62 41
67 012 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 14 25 18
68 024 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 10 17 11
69 030 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 22 72 40
70 016 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 21 50 35
71 046 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 5 5
72 047 โรงเรียนบ้านแปลง 5 11 37 16
73 057 โรงเรียนบ้านแม่งูด 30 64 41
74 059 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 5 14 9
75 060 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 15 28 21
76 058 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 13 65 31
77 061 โรงเรียนบ้านแม่บวน 6 21 10
78 062 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 2 3 2
79 064 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 4 11 7
80 063 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 5 17 10
81 065 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 15 25 19
82 066 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 8 24 14
83 068 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 3 5 4
84 067 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 2 4 4
85 069 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1 1 1
86 070 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 8 26 13
87 071 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 8 27 13
88 056 โรงเรียนบ้านแม่โขง 5 5 5
89 095 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 29 62 45
90 096 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1 3 2
91 017 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 3 10 6
92 036 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 12 25 17
93 049 โรงเรียนบ้านโปง 19 30 24
94 048 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 4 4 4
95 045 โรงเรียนบ้านใบหนา 7 11 10
96 076 โรงเรียนบ้านไร่ 4 6 4
97 099 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 12 15 12
98 098 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 20 47 32
99 097 โรงเรียนฟ้าใส 5 8 6
100 100 โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ 0 0 0
รวม 1059 2371 1579
3950

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]