สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 11 9 8 28
2 บ้านบ่อหลวง 11 6 6 23
3 บ้านยางเปา 9 9 5 23
4 บ้านนาฟ่อน 9 5 3 17
5 บ้านตุงลอย 7 5 1 13
6 บ้านทุ่งโป่ง 7 2 5 14
7 บ้านอูตูม 6 5 3 14
8 บ้านแม่ลาย 6 3 1 10
9 บ้านเตียนอาง 6 2 6 14
10 ชุมชนบ้านอมก๋อย 5 7 11 23
11 บ้านบงตัน 5 5 4 14
12 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 5 3 4 12
13 บ้านห้วยน้ำขาว 5 1 6 12
14 บ้านแม่ตูบ 5 1 3 9
15 บ้านพุย 5 1 1 7
16 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 4 7 3 14
17 บ้านห้วยไม้หก 4 5 1 10
18 บ้านนาเกียน 4 4 3 11
19 บ้านห้วยโค้ง 4 3 1 8
20 บ้านแม่ต๋อม 4 2 2 8
21 บ้านหลวง 4 2 0 6
22 บ้านผาปูน 4 0 0 4
23 บ้านยางครก 3 2 3 8
24 บ้านเกาะหลวง 3 2 2 7
25 บ้านหนองผักบุ้ง 3 2 0 5
26 บ้านโปง 3 1 6 10
27 บ้านกิ่วลม 3 1 2 6
28 บ้านแอ่นจัดสรร 2 5 3 10
29 บ้านกองลอย 2 4 3 9
30 บ้านดอยคำ 2 4 0 6
31 บ้านตาลเหนือ 2 3 3 8
32 ชุมชนบ้านดอยเต่า 2 3 3 8
33 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 3 0 5
34 บ้านมูเซอ 2 2 2 6
35 บ้านวังลุง 2 2 2 6
36 บ้านวังกอง 2 2 1 5
37 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 0 4
38 บ้านแปลง 5 2 1 3 6
39 บ้านแควมะกอก 2 1 2 5
40 บ้านเด่นวิทยา 2 1 0 3
41 บ้านตีนตก 2 1 0 3
42 บ้านผีปานเหนือ 2 1 0 3
43 บ้านงิ้วสูง 2 0 1 3
44 บ้านหางดง 2 0 1 3
45 บ้านโค้งงาม 2 0 0 2
46 บ้านยางเปียง 1 3 2 6
47 บ้านนาคอเรือ 1 3 2 6
48 บ้านแม่งูด 1 2 5 8
49 บ้านแปลง 2 1 2 0 3
50 ชุมชนบ้านใหม่ 1 2 0 3
51 แม่โถวิทยาคม 1 1 2 4
52 บ้านขุน 1 1 2 4
53 บ้านบ่อสลี 1 1 1 3
54 บ้านโปงทุ่ง 1 1 1 3
55 บ้านไร่ 1 1 1 3
56 บ้านดงดำ 1 0 1 2
57 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 0 1 2
58 บ้านห้วยหล่อดูก 1 0 0 1
59 บ้านผาจุก 1 0 0 1
60 บ้านแม่ตื่น 1 0 0 1
61 บ้านดอกแดง 1 0 0 1
62 บ้านตาลใต้ 1 0 0 1
63 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1
64 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 1
65 บ้านแม่ลายเหนือ 0 4 1 5
66 บ้านทุ่งจำเริง 0 4 0 4
67 บ้านซิแบร 0 3 0 3
68 ฟ้าใส 0 2 2 4
69 บ้านแม่สะนาม 0 2 0 2
70 ตรีมิตรวิทยา 0 1 0 1
71 บ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง 0 1 0 1
72 บ้านยางแก้ว 0 1 0 1
73 บ้านทุ่ง 0 0 2 2
74 บ้านแม่บวน 0 0 2 2
75 บ้านตุงติง 0 0 1 1
76 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 1 1
77 บ้านวังหลวง 0 0 0 0
78 บ้านใบหนา 0 0 0 0
79 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0
80 บ้านแม่โขง 0 0 0 0
81 บ้านโท้งวิทยา 0 0 0 0
82 บ้านแม่ลานหลวง 0 0 0 0
83 บ้านแม่ลอง 0 0 0 0
84 บ้านสันติสุข 0 0 0 0
85 บ้านแม่หลองน้อย 0 0 0 0
86 บ้านห้วยปูลิง 0 0 0 0
87 บ้านนาไคร้ 0 0 0 0
88 บ้านกองหิน 0 0 0 0
89 บ้านกองวะ 0 0 0 0
90 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0
91 บ้านสบลาน 0 0 0 0
92 บ้านแม่สะเต 0 0 0 0
93 บ้านขุนตื่น 0 0 0 0
รวม 200 165 141 506

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]