งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อาคารรัฐบาลอุทิศ ห้อง ปฐมวัย 2 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อาคารรัฐบาลอุทิศ ห้อง ปฐมวัย 1 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 824 วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ลานกิจกรรมปฐมวัย 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 825 หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]