งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแล 24 ก.ย. 2562 13.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง ป.1-2 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]