งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนางแล ป.1 ก ตึก ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2562 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องป.5 อาคาร ป.1 ก ตึก
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ป.1 ก ตึก ห้อง ป.4 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องป.5 อาคาร ป.1 ก ตึก
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ป.1 ก ตึก ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องพอเพียง อาคาร ป.1 ก ตึก
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง อนุบาล ห้องที่ 1 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป อนุบาล ห้องที่ 2
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ป.1 ก ตึก ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัวนักเรียน ห้องพอเพียง อาคาร ป.1 ก ตึก
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง โรงอาหาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล ห้อง โรงอาหาร 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น.
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางแล อาคารอนุบาล ห้องที่ 2 ห้อง อนุบาล ห้องที่ 3 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป อาคารอนุบาล ห้องที่ 4
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางแล อาคารอนุบาล ห้องที่ 4 ห้อง อนุบาล ห้องที่ 3 25 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป อาคารอนุบาล ห้องที่ 4
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]