งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.เชียงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตัวแทนครั้งสุดท้ายก่อนที่ สพป.เชียงราย เขต 2 จะทำการโอนข้อมูลไปยังระดับชาติ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 หากผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อโอนข้อมูลไปแล้วจะทำการแก้ไขข้อมูลที่ระดับชาติเท่านั้น สพป.เชียงราย เขต 2 จะแก้ไขไม่ได้ ตามลิงค์https://north69.sillapa.net/sp-cri2/modules/report/report_winner.php  ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูตัวแทน สพป.เชียงราย เขต 2 การร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ให้ดำเนินการภายใน 22 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์ การขอรับรองเอกสารเด็กเรียนร่วม และ การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สำหรับการร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21 ส.ค.-29 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  5 ก.ย. 2562
     
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  15 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21-22 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
นายบัณฑิต ไชยวงค์ 064-0819742           สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
นางพรมเมือง เทวตา  093-5763225          สาระภาษาไทย
นางณภัทร จันทรา  095-6814618             สาระภาษาต่างประเทศและการจัดการเรียนรวม
นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร 085-0291768     สาระวิทยาศาสตร์
นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม 095-6759537    สาระคณิตศาสตร์
นางกังสดาล แจ้งมณี 086-1833314          สาระภาษาต่างประเทศ ปฐมวัย และเรียนรวม
นายจตุพล อุปละ  089-5613509               สาระสังคมศึกษา
นายสุวิทย์ บั้งเงิน 089-9984328               สาระกอท. คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
นางสาวอิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ 088-8498585  สาระปฐมวัยและศิลปะ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ 089-5529832     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sv-sw/silapa_62
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13:09 น.
รร.อนุบาลแม่ลาว
-วันเสาร์ที่ 21 ก.ย.62 คลิก /ckfinder/userfiles/files/map%20aml%2021.jpg
-วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.62 คลิก /ckfinder/userfiles/files/map%20aml%2022.jpg
รร.ธารทองวิทยา(ป่ารวก) คลิก /ckfinder/userfiles/files/Map-tanthong%2021-22.pdf
รร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ คลิก /ckfinder/userfiles/files/map%20pkd(1).pdf
รร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว คลิก /ckfinder/userfiles/files/map%20jmk(1).pdf
สพป.เชียงราย เขต 2 คลิก /ckfinder/userfiles/files/map%20cri2.pdf
รร.เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) ใช้โรงยิมในการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ทุกรายการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11:46 น.
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ให้ รร. ที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียม Computer notebook (ที่มีช่องต่อ HDMI) มาในวันแข่งขัน
2. เอกสารเพิ่มเติมเตรียมมาในวันแข่งขัน
   2.1  เอกสารสรุปแก่นของเรื่อง (ภาพยนตร์สั้น) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
   2.2  เอกสารบอกบทบาทหน้าที่ของ นักเรียนแต่ละคนในการทำภาพยนตร์สั้น
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 16:29 น.
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันแข่งขันตามรายละเอียดต่อไปนี้ /ckfinder/userfiles/files/cri2_sci.pdf (คลิกเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์)
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10:52 น.
รายการแข่งขัน ที่มีกำหนดให้จัดส่งรูปเล่มโครงงาน และ CD ผลงาน ล่วงหน้าก่อนแข่งขัน
ให้นำส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน เพื่อจะได้ส่งมอบให้คณะกรรมการตัดสิน
ในวันประชุมคณะกรรมการ
::::แจ้งเตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนแข่งขัน::::
รายการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป1-3
(อายุไม่เกิน 9ปี ณ ปีการศึกษาปัจจุบัน คือเกิดระหว่างปี 2553-ปัจจุบัน)
1.แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือ
เอกสารที่ระบุวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนพร้อมติดภาพถ่าย
2.หนังสือรับรองชั้นเรียน ปพ.7 ฉบับจริง
ออก ณ ปัจจุบัน
อ้างอิง::เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. หน้า 7-9
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
การแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกประเภท ทุกระดับชั้น 
เตรียมเอกสาร หลักฐานผู้เข้าแข่งขัน ฉบับจริงและสำเนาคู่ฉบับ
เพื่อแสดงต่อกรรมการในวันแข่งขัน (กรรมการจะเก็บเฉพาะสำเนาไว้เท่านั้น)
อ้างอิงจากเกณฑ์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
น้า 2 ดังแนบมาพร้อมนี้ /ckfinder/userfiles/images/cri2_2.jpg
enlightenedการแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)+ครอสเวิร์ด+เอแม็ทenlightened
ศึกษาเกณฑ์ และกติกาการตัดสินให้ชัดเจน ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบที่อาจตามมาภายหลัง การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันมากกว่า 7 ทีม ต้องแข่งแบบกำหนดให้ทุกทีมแข่งรอบคัดเลือก
โดยใช้ระบบประกบคู่การแข่งขัน (Pairing) วิธีการ King of the Hill (KOTH)
ตามระบบแข่งขันสากล บันทึกในใบบันทึกผลการแข่งขัน (Master Score Card)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
Facebook : การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Facebook : กลุ่มเอแม็ทงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การจับเวลา
ใช้นาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle) หรือ Chess Clock
หากไม่มีนาฬิกาจับเวลาให้ ใช้แทบเล็ตหรือสมาร์ทโฟน โดยพิมพ์คำค้นใน
App Store คำว่า Scrabble Clock หรือ Chess Clock 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วันที่ 21 กันยายน 2562 การแข่งขันระดับขยายโอกาส
วันที่ 22 กันยายน 2562 การแข่งขันระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน /ckfinder/userfiles/files/DOC5(5).pdf
นำส่งพร้อมหนังสือราชการแจ้งเหตุผลการเปลี่ยนตัว ให้กรรมการ ณ ห้องแข่งขัน  
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ตามที่สพป.ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ตามหนังสือ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ ศธ 04044/ว3043 โดย
ยึดตามประกาศของสพฐ.เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ในกรณีการเปลี่ยนตัวดำเนินการดังนี้
เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่ฯ
ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต
ยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินในแต่ละรายการแข่งขัน
ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
     1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
     2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
     3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
     4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
     5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

เกณฑ์การเปลี่ยนตัวและรายละเอียดอื่น คลิกลิงค์ /ckfinder/userfiles/files/cri2_3.pdf
การพิมพ์บัตรประจำตัวของครูและนักเรียน
1.เข้าระบบเขตฯ : https://north69.sillapa.net/sp-cri2/
2.ใส่ user กับ password ของ รร.ลงไป
3.เข้าเมนูเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว
4.เลือกรายการแข่งขัน
5.เลือกเปลี่ยนรูป
6.เลือก Choose file และทำการ upload
7.ปรับขนาดให้พอดี เลือกบันทึกเป็นภาพประจำตัว
8.เมื่อเสร็จแล้วเข้าเมนู พิมพ์บัตรประจำตัว
แจ้งโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  1. การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กทั้งสองระดับประถมและมัธยม 
    หัวข้อการแข่งขันจะแจ้งในวันแข่งขัน 
(ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมป้ายชื่อโรงเรียนแบบสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ)
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
        - โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เตรียมเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟน มาในวันที่แข่งขัน
กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานภายในวันอังคารที่ 17 กย 62
รายการแข่งขันประเภทโครงงาน
ส่งรูปเล่มภายในวันอังคาร 17 ก.ย.62  cool
ณ ห้องนิเทศฯวงเล็บมุมซองถึง ศน.ผู้รับผิดชอบสาระนั้นๆ
วันในการส่งมีผลต่อการให้คะแนนของกรรมการตัดสิน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด หากไม่นำส่ง
ภายในกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ให้คะแนนในส่วนนั้นๆ
Update ข้อมูล ณ วันประชุมคณะกรรมการ 14 ก.ย.62
แจ้งการแข่งขันโครงการ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแม่ลาวให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะสำหรับจัดแสดงมาด้วย

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 201
จำนวนทีม 1,669
จำนวนนักเรียน 3,600
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,527
จำนวนกรรมการ 762
ครู+นักเรียน 6,127
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,889
ประกาศผลแล้ว 218/271 (80.44%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 39
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 92
สัปดาห์ที่แล้ว 335
เดือนนี้ 1,218
เดือนที่แล้ว 1,633
ปีนี้ 6,809
ทั้งหมด 198,458