แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 85 58 69.88% 8 9.64% 15 18.07% 2 2.41% 83
2 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 65 38 60.32% 16 25.4% 8 12.7% 1 1.59% 63
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 66 35 59.32% 12 20.34% 11 18.64% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 54 34 64.15% 10 18.87% 9 16.98% 0 0% 53
5 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 45 33 73.33% 10 22.22% 1 2.22% 1 2.22% 45
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 35 30 90.91% 2 6.06% 0 0% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนบ้านพญาไพร 59 25 50% 14 28% 8 16% 3 6% 50
8 โรงเรียนบ้านป่ายาง 37 25 75.76% 7 21.21% 1 3.03% 0 0% 33
9 โรงเรียนบ้านสันติสุข 34 22 64.71% 8 23.53% 4 11.76% 0 0% 34
10 โรงเรียนบ้านสันทราย 33 22 75.86% 5 17.24% 2 6.9% 0 0% 29
11 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 37 21 56.76% 11 29.73% 3 8.11% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 36 17 47.22% 14 38.89% 3 8.33% 2 5.56% 36
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 35 16 45.71% 15 42.86% 4 11.43% 0 0% 35
14 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 19 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 34 15 51.72% 9 31.03% 5 17.24% 0 0% 29
16 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
17 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 24 14 58.33% 5 20.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
19 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
20 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 25 12 50% 9 37.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 20 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
22 โรงเรียนบ้านสบรวก 24 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนบ้านสันถนน 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 21 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
25 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 21 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
27 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 26 10 43.48% 7 30.43% 5 21.74% 1 4.35% 23
28 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 19 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
29 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 18 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
30 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 24 9 40.91% 10 45.45% 3 13.64% 0 0% 22
31 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 19 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
32 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 19 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านสันหลวง 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 12 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านแม่แพง 20 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
37 โรงเรียนบ้านสันกอง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
38 โรงเรียนมานิตวิทยา 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 23 7 30.43% 13 56.52% 2 8.7% 1 4.35% 23
42 โรงเรียนบ้านกลาง 32 7 30.43% 10 43.48% 6 26.09% 0 0% 23
43 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 19 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
44 โรงเรียนบ้านถ้ำตชด. 15 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 16 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านรวมใจ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 28 6 21.43% 14 50% 5 17.86% 3 10.71% 28
51 โรงเรียนบ้านธารทอง 17 6 35.29% 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 17
52 โรงเรียนบ้านดอนงาม 16 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
53 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านไร่ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านปางสา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 13 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
59 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 12 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 19 5 29.41% 9 52.94% 3 17.65% 0 0% 17
64 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 15 5 35.71% 9 64.29% 0 0% 0 0% 14
65 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 17 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านดอย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 13 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
72 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 12 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 24 4 23.53% 11 64.71% 2 11.76% 0 0% 17
79 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 16 4 25% 10 62.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
80 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 17 4 23.53% 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 17
81 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 14 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
82 โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 12 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนบ้านปางห้า 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านสันนา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านจ้อง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 14 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
92 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
93 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
94 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนโยนกวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนศุภปัญญา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านผาจี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 16 2 15.38% 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 13
109 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
110 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
111 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 10 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
114 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านสบคำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านจะตี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
124 โรงเรียนบ้านแม่คำ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
130 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 9 0 0% 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 8
145 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]