สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลเชียงของ 34 17 8 59
2 บ้านเมืองกาญจน์ 18 10 5 33
3 ชุมชนบ้านสบเปา 10 7 9 26
4 ปางหัดสหศาสตร์ 10 5 8 23
5 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 1 1 12
6 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 9 6 8 23
7 ขุนขวากพิทยา 7 8 3 18
8 บรรพตวิทยา 6 0 8 14
9 บ้านร่องแช่ 5 6 2 13
10 บ้านตุ้มเหนือ 5 1 1 7
11 อนุบาลเวียงแก่น 5 1 0 6
12 บ้านพญาพิภักดิ์ 5 0 0 5
13 ชุมชนบ้านต้าตลาด 4 5 6 15
14 ปอวิทยา 4 3 1 8
15 บ้านกระแล 4 3 1 8
16 จำไฮบ้านเหล่า 4 2 1 7
17 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 9 8 20
18 สันทรายงามวิทยา 3 3 3 9
19 วัดพระเกิดคงคาราม 3 3 1 7
20 บ้านรักแผ่นดิน 3 3 1 7
21 บ้านทรายทอง 3 2 3 8
22 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 2 1 6
23 ไตรมิตรวิทยา 3 2 0 5
24 ริมโขงวิทยา 3 1 1 5
25 บ้านห้วยเอียน 3 0 2 5
26 บ้านม่อนป่ายาง 3 0 0 3
27 บ้านแผ่นดินทอง 2 4 1 7
28 บ้านห้วยหาน 2 3 2 7
29 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 2 3 7
30 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 2 2 6
31 หนองแรดวิทยา 2 1 4 7
32 บ้านทุ่งนาน้อย 2 1 3 6
33 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 1 1 4
34 บ้านสองพี่น้อง 2 1 1 4
35 บ้านชมภู 2 1 0 3
36 บ้านหวาย 2 0 1 3
37 บ้านทุ่งโห้ง 2 0 1 3
38 บ้านป่ารวก 2 0 0 2
39 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 0 0 2
40 สันสะลีกวิทยา 2 0 0 2
41 บ้านเวียงหมอก 1 5 6 12
42 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 4 1 6
43 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 3 1 5
44 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 3 0 4
45 บ้านบุญนาค 1 2 2 5
46 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 2 0 3
47 บ้านเกี๋ยง 1 2 0 3
48 ศรีดอนไชยวิทยา 1 1 2 4
49 เพียงหลวง 16 1 1 1 3
50 บ้านหนองบัวคำ 1 1 1 3
51 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 1 3
52 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 1 0 2
53 บ้านดอนไชย 1 1 0 2
54 บ้านผาแล 1 1 0 2
55 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1 0 3 4
56 บ้านปากอิง 1 0 2 3
57 บ้านขอนซุง 1 0 0 1
58 บ้านห้วยคุ 1 0 0 1
59 อนุบาลยางฮอม 1 0 0 1
60 บ้านป่าตึงงาม 1 0 0 1
61 บ้านบุญเรือง 1 0 0 1
62 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 1
63 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 0 0 1
64 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1
65 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 1
66 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 0 0 1
67 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 0 0 1
68 บ้านราษฎร์ภักดี 0 5 1 6
69 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 3 1 4
70 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 0 3 0 3
71 บ้านห้วยไคร้ 0 3 0 3
72 อนุบาลตาดควัน 0 2 4 6
73 ลูกรักเชียงของ 0 2 2 4
74 บ้านห้วยลึก 0 2 2 4
75 บ้านตีนเป็ด 0 2 2 4
76 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 2 2 4
77 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 0 2 1 3
78 บ้านดอนมหาวัน 0 2 1 3
79 บ้านสันหลวงสามัคคี 0 2 1 3
80 วรรณศรวิทยา 0 2 0 2
81 บ้านท่าข้าม 0 2 0 2
82 กฤษณาทวีวิทย์ 0 1 2 3
83 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 1 2 3
84 บ้านทุ่งอ่าง 0 1 2 3
85 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 1 2
86 บ้านใหม่โชคชัย 0 1 1 2
87 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 1 0 1
88 บ้านปล้องตลาด 0 1 0 1
89 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1
90 บ้านแม่เปา 0 1 0 1
91 บ้านห้วยซ้อ 0 1 0 1
92 บ้านหลวง 0 1 0 1
93 บ้านสันทรายมูล 0 1 0 1
94 บ้านครึ่งใต้ 0 1 0 1
95 บ้านแจมป๋อง 0 1 0 1
96 ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 0 1 0 1
97 บ้านแก่นวิทยา 0 0 2 2
98 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 0 0 2 2
99 บ้านแม่ลอยไร่ 0 0 1 1
100 เทศบาลตำบลป่าตาล 0 0 1 1
101 บ้านป่าม่วง 0 0 1 1
102 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1
103 บ้านหนองเสา 0 0 1 1
104 บ้านหลู้ 0 0 1 1
105 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1
106 บ้านดอนดินแดง 0 0 1 1
107 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1
108 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 0 0 0 0
109 บ้านต้านาล้อม 0 0 0 0
110 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 0 0
111 บ้านเวียงหวาย 0 0 0 0
112 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0
113 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0
114 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
115 บ้านหนองเตา 0 0 0 0
116 บ้านตองม่วงชุม 0 0 0 0
117 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 0 0 0 0
118 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0
119 บ้านเขียะ 0 0 0 0
120 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0
121 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 0 0
122 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0
123 บ้านใหม่ 0 0 0 0
124 บ้านก๊อ 0 0 0 0
125 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0
126 ต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 0 0 0 0
รวม 225 193 159 577

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]