งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------ระดับเขตพื้นที่-------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15 ต.ค.-21 ต.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ต.ค. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 20 ต.ค 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  20-25 ต.ค. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 29-30 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 31 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
[เตรียมงาน] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/mNFszXVXMPWZWnyt6

[สนามสันสะลีกวิทยา] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/NkPQ115KoxZAYyWE6

[สนามโรงเรียนบ้านสบเปา] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/rHKgSca16rqTjzv29

[สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/Qoy35HBqyztkgF2t5

[สนามโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม] ศิลปหัตกรรม สพป.ชร. 4 ครั้งที่ 69
https://photos.app.goo.gl/y2C6m452SRXfM7Wr5
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:59 น.
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 (สำหรับนักเรียน)
เว็บไซต์ https://bit.ly/2BGyD7p
หรือ สแกน QR Code
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17:57 น.
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 (สำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร กรรมการ ผู้ปกครอง)
เว็บไซต์ https://bit.ly/2JmmQj3
หรือ สแกน QR Code
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17:52 น.
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]            โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1           29 ต.ค. 2562              9.00-12.00          
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]            โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาคารเรียน 1 วิทยาศาสตร์ ห้อง 1           29 ต.ค. 2562              13.00-16.00
ศน. ชนันชิดา 906146445
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20 น.
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน].   โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4.  29 ต.ค. 2562.  เวลา  9.00 - 12.00 น.

ศน สุพรรณ.  0987498835 
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:59 น.
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งที่ต้องเตรียม
กิจกรรมที่ 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
1. ใช้กระดานขนาด 11x11 ช่อง( เบี้ย 52ตัว)
2. นาฬิกาหรือโทรศัพท์จับเวลาโหลดโปรแกรม Chess clock หรือ scrabble clock มาให้เรียบร้อย
 
กิจกรรมที่ 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  [ทีม 2 คน]
1.       ใช้กระดานขนาด 15x15 ช่อง( เบี้ย 100 ตัว)
2.       นาฬิกาหรือโทรศัพท์จับเวลาโหลดโปรแกรม Chess clock หรือ scrabble clock มาให้เรียบร้อย

ศน ลักษมณ 0935590017
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18:20 น.
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 และ ม.1-3 แจ้งโรงเรียนที่ส่งโครงงานคณิตประเภทสร้างทฤษฎีป.4-6กับม.1-3 ส่งไฟล์รายงานโครงงานเป็นPDF ให้แก่กรรมการภายในวันอาทิตย์ที่ 27ตุลาคม 2562 เวลา 16.30  ผู้รับผิดชอบ ศน.พงศธร   ช่างปัด ทางเมล์ [email protected]  เบอร์ 0882604705 หรือ LINEID : pong950
2. การแข่งขันหุ่นยนต์  ขอให้โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์สนาม วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันมาในวันแข่งขันหุ่นยนต์ด้วย ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
3. หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์ จะแจ้งในวันทำการแข่งขัน 
4. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ขอให้ นำกระดานและอุปกรณ์จับเวลามาด้วย
5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์
 
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:42 น.
การจัดตารางการแข่งขัน กำลังตรวจสอบความเรียบร้อย อาจมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง  
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22 น.
ข่างประชาสัมพันธ์
1. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน เป็นวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2562 ณ สถานที่เดิม 
2. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน ขอให้ ยึดตามประกาศตารางการแข่งขัน ของเว็บการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 160
จำนวนทีม 1,069
จำนวนนักเรียน 2,399
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,668
จำนวนกรรมการ 1,031
ครู+นักเรียน 4,067
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,098
ประกาศผลแล้ว 225/271 (83.03%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 106
สัปดาห์ที่แล้ว 107
เดือนนี้ 151
เดือนที่แล้ว 88
ปีนี้ 1,426
ทั้งหมด 159,418