แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 42 35 83.33% 3 7.14% 3 7.14% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 53 32 62.75% 13 25.49% 4 7.84% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนวัดคูยาง 44 31 73.81% 6 14.29% 3 7.14% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนสาธิต 34 29 87.88% 2 6.06% 2 6.06% 0 0% 33
5 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 36 25 73.53% 3 8.82% 4 11.76% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 30 17 56.67% 5 16.67% 4 13.33% 4 13.33% 30
7 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 29 16 55.17% 11 37.93% 1 3.45% 1 3.45% 29
8 โรงเรียนสหวิทยาคม 33 16 48.48% 8 24.24% 9 27.27% 0 0% 33
9 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 28 16 57.14% 6 21.43% 5 17.86% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 27 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 43 14 34.15% 9 21.95% 15 36.59% 3 7.32% 41
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 26 14 53.85% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 31 13 41.94% 12 38.71% 2 6.45% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 34 13 43.33% 6 20% 6 20% 5 16.67% 30
16 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 28 12 44.44% 9 33.33% 1 3.7% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 33 12 37.5% 8 25% 6 18.75% 6 18.75% 32
18 โรงเรียนบ้านวังทอง 28 12 44.44% 6 22.22% 4 14.81% 5 18.52% 27
19 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 23 11 47.83% 3 13.04% 7 30.43% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนบ้านลานหิน 20 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 25 10 41.67% 8 33.33% 5 20.83% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนบ้านจันทิมา 20 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
24 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 20 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 23 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 6 26.09% 23
27 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 30 9 31.03% 10 34.48% 9 31.03% 1 3.45% 29
29 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 29 9 34.62% 8 30.77% 7 26.92% 2 7.69% 26
30 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 24 9 39.13% 8 34.78% 5 21.74% 1 4.35% 23
31 โรงเรียนบ้านเทพนคร 25 9 37.5% 7 29.17% 7 29.17% 1 4.17% 24
32 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 25 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
33 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 20 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 21 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
35 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
36 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
37 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 20 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 18 8 44.44% 7 38.89% 3 16.67% 0 0% 18
40 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 20 8 42.11% 6 31.58% 4 21.05% 1 5.26% 19
41 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 18 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
42 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนบ้านหนองแดน 16 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
44 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 26 7 28% 13 52% 4 16% 1 4% 25
46 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 29 7 28% 11 44% 6 24% 1 4% 25
47 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 23 7 31.82% 7 31.82% 8 36.36% 0 0% 22
48 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 25 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 22
49 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
50 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนบ้านบางลาด 24 6 25% 14 58.33% 3 12.5% 1 4.17% 24
53 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 30 6 21.43% 6 21.43% 13 46.43% 3 10.71% 28
54 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 24 6 25% 5 20.83% 6 25% 7 29.17% 24
55 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
57 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 14 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 14
58 โรงเรียนบ้านโนนโก 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 12 6 50% 1 8.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26 5 20% 10 40% 6 24% 4 16% 25
62 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 20 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 3 15.79% 19
63 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 5 25% 6 30% 3 15% 6 30% 20
64 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
65 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านตอรัง 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านไร่ดง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองขาม 15 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 3 20% 15
73 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 17 4 23.53% 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 17
78 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ 14 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
79 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 20 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 18
80 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 15 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
83 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
84 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 15 4 26.67% 2 13.33% 7 46.67% 2 13.33% 15
86 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านพานทอง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
90 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านวังประดา 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
93 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
95 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
96 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านลานทอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 12 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
113 โรงเรียนบ้านหนองโสน 23 2 9.52% 6 28.57% 8 38.1% 5 23.81% 21
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 13 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
115 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 14 2 15.38% 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 13
116 โรงเรียนบ้านปางขนุน 12 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
117 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 13 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 13
119 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
121 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 2 20% 2 20% 6 60% 0 0% 10
124 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 11 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
125 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
126 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
128 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านไทยทวี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 12 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 11
144 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
147 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านวังโขน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
150 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
152 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
153 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
156 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านเก่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองทอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 10 0 0% 6 60% 3 30% 1 10% 10
176 โรงเรียนบ้านวังชมภู 10 0 0% 5 50% 1 10% 4 40% 10
177 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 12 0 0% 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 11
178 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
179 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
181 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
182 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
184 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านท่านา 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
186 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
187 โรงเรียนบ้านหัวยาง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
188 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านจิกลาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านหนองทราย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
199 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
200 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
201 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนกาญจนะศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
209 โรงเรียนวัดโพธาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
210 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
211 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
212 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]