งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อที่พักโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

mailกดอ่านประกาศได้ที่นี่mail


เรื่อง การเพิ่มรูป/อัพโหลดภาพ และ การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน (นักเรียน/ครู)
1.วิธีการเพิ่มรูปในบัตรประจำตัว 
2.วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัว 


: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 19 ส.ค.-13 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  13 ก.ย. 2562 (เวลา 23.59 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16-20 ก.ย. 2562 (16.30 น.)
 
enlightened ให้แจ้งแก้ไข ที่ ศน.พัสฏาพรห์ คำจันทร์ :: โทร 0925494964enlightened
       ID : thebest_leader14 
       หลังจากวันที่ 20 กันยายน 2562 ให้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(**ดาวน์โหลดเอกสารขอแก้ไขชื่อครู,นักเรียน/เปลี่ยนตัว ได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป **)
 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  21-26 ก.ย. 2562
      enlightenedenlightened ประกาศเลื่อนการพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู enlightenedenlightened
เนื่องด้วย ขณะนี้มีผู้แจ้งแก้ไข ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เป็นจำนวนมาก จึงขอเลื่อนการพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู เป็น "วันที่ 23 กันยายน 2562" เวลา 13.30 น. เป็นต้น
ขออภัยเป็นอย่างสูง
 
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 27-29 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 7 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. โปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันให้เตรียมใส่ "แผ่น CD/DVD" มาเท่านั้น 
2. นำ ไมโครโฟน พร้อม หูฟัง มาเอง
3. ต้องมาติดตั้งโปรแกรม ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง


 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศน.ธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก โทร  088-0466556
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 12:22 น.

หัวข้อเรื่อง การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มปฐมวัย 
1. ธรรมชาติแสนสวย
2.โรงเรียนของหนู
3. ชุมชนของเรา
4. กำแพงเพชรบ้านเรา
5. ตามรอยพ่อหลวง


หมายเหตุ
ใช้หัวข้อเรื่องเดียวกัน ทั้งในรายการ
1) การปั้นดินน้ำมัน
2) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ในวันแข่งขันฯ (28 ก.ย. 62) จะมีตัวแทนนักเรียน”รายการละ 1 คน” เป็นผู้จับสลาก
หัวข้อเรื่อง สำหรับใช้ในการแข่งขันฯ ต่อไป
***รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00- 8.30 น.***
บริเวณโดมข้างหอประชุม รร.อนุบาลกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19:39 น.
แจ้ง
ผู้เข้าแข่งขันรายการ
1.แปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-3
2.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3
3. การแข่งขันทำอาหาร คาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3

***ให้นำวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง   
การประกอบอาหาร อนุญาตให้ใช้ เตาแก๊ส หรือ เตาถ่าน เท่านั้น (นำมาเอง)
ไม่อนุญาตให้ใช้ เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงต้ม ไมโครเวฟ  เนื่องจากทำให้ไฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศน.สุภา สุขป้อม โทร 0992704389 
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16:06 น.
ประกาศ เปลี่ยนสถานที่ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6  (วัน/เวลา เดิม)
สถานที่เดิม เป็น อาคารกรุณา 
เปลี่ยนเป็น อาคาร 4 อุเบกขา ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 และ วิทยาศษสตร์ 2


mailmail ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน กิจกรรม Science Show ระดับชั้น ม.1-3
ตารางเดิมเป็น วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น.
ตารางใหม่  เป็น วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.วัดคูยาง

หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อ ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ  โทร 064-9159939
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11:23 น.
angelประกาศหัวข้อ angel
หัวข้อจับสลาก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-
การแข่งขันพูดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ป.1-3 และ ป.4-6   
มีหัวข้อให้จับสลากดังนี้ 
1.Myself
2.My family
3.My school


หัวข้อจับสลาก การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3
ระดับชั้น ม.1-3  หัวข้อ
1. Why do you love your parents?
2. What do you proud about yourself?
3. Why do you love your school?กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)  enlightened
อุปกรณ์ในการแข่งขัน
      ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง(กรณีตัวเบี้ยหาย)  และนาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่มีแอพพลิเคชั่นจับเวลา โดยให้โหลดนาฬิกาแบบสลับเปลี่ยน Switch Toggle หรือ Chess Clock (ดูในเกณฑ์การแข่งขัน)
winkสำหรับระดับประถมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว)
winkระดับมัธยมศึกษา ใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)  โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 19:53 น.
ให้ยึดตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

1. ดาวน์โหลดเอกสารขอเปลี่ยนตัวนักเรียน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
2. ดาวน์โหลดเอกสารขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
3. ดาวน์โหลดเอกสารขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน(ครู/นักเรียน)  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
4. ดาวน์โหลดเอกสารขอแก้ไขชื่อ-นามสกุล ผิด  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)
5. ดาวน์โหลดเอกสารขอประท้วงผลการตัดสิน  (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ Word)

 
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 22:38 น.
yesกิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) yes
อุปกรณ์ในการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน, แป้นวางเบี้ย, ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง
(กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการแข่งขัน

หากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อ ศน.จารุนันต์ หมู่อำพันธ์ โทร 095-3069059

 
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 21:26 น.
mail กิจกรรมสภานักเรียน mail

จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จานวนไม่เกิน 120 หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง
(หากเกินจะไม่รับพิจารณา)
โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กาหนดให้ จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา จำนวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม)

ให้ส่งเอกสารที่ กลุ่มนิเทศฯ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14:11 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 231
จำนวนทีม 2,380
จำนวนนักเรียน 5,191
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,623
จำนวนกรรมการ 907
ครู+นักเรียน 8,814
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,721
ประกาศผลแล้ว 235/270 (87.04%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 133
สัปดาห์ที่แล้ว 235
เดือนนี้ 759
เดือนที่แล้ว 913
ปีนี้ 759
ทั้งหมด 238,075