สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านลำมะโกรก 17 3 0 20
2 อนุบาลกำแพงเพชร 12 9 6 27
3 บ้านหนองหลวง 11 9 5 25
4 วัดคูยาง 10 11 3 24
5 สาธิต 9 8 9 26
6 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 8 0 0 8
7 บ้านลานหิน 6 1 3 10
8 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 6 0 2 8
9 บ้านลานไผ่ 6 0 1 7
10 บ้านสุวรรณภูมิ 5 7 0 12
11 อนุบาลไทรงาม 5 4 5 14
12 บ้านโนนจั่น 5 2 2 9
13 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 5 0 0 5
14 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 4 6 2 12
15 บ้านโขมงหัก 4 4 2 10
16 บ้านวังชะโอน 4 3 3 10
17 บ้านดงซ่อม 4 3 3 10
18 บ้านโนนใหญ่ 4 0 3 7
19 บ้านบึงทับแรต 3 4 1 8
20 สหวิทยาคม 3 3 3 9
21 บ้านเขาสว่างอารมณ์ 3 3 2 8
22 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 3 3 1 7
23 ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 3 2 4 9
24 บ้านหนองแดน 3 2 1 6
25 บ้านบ่อแก้ว 3 2 0 5
26 บ้านวังตะเคียน 3 2 0 5
27 อ่างทองพัฒนา 3 1 4 8
28 บ้านโพธิ์พัฒนา 3 1 3 7
29 บ้านจันทิมา 3 1 2 6
30 บ้านบึงพิไกร 3 1 1 5
31 วัฒนราษฎร์ศึกษา 3 1 0 4
32 อนุบาลธรรมรัตน์ 3 0 3 6
33 ผินสหราษฎร์พัฒนา 3 0 0 3
34 เตรียมนนาชาติภู่ขจร 3 0 0 3
35 ดรุณานุกูลลานกระบือ 2 5 2 9
36 บ้านเทพนคร 2 4 3 9
37 บ้านบางลาด 2 2 3 7
38 บ้านวังทอง 2 1 4 7
39 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4
40 บ้านทุ่งตาพุก 2 1 1 4
41 ปัทมดรุณวิทย์ 2 1 0 3
42 นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 2 0 0 2
43 บ้านลานตาบัว 2 0 0 2
44 บ้านใหม่สามัคคี 2 0 0 2
45 บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 2 0 0 2
46 บ้านคลองเมือง 2 0 0 2
47 บ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0 2
48 บ้านทรงธรรม 1 4 2 7
49 เพ็ชระศึกษา 1 4 1 6
50 ชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 3 2 6
51 เจริญสุขอุดมวิทยา 1 3 1 5
52 วัดกัลปพฤกษ์ 1 2 4 7
53 บ้านพรานกระต่าย 1 2 3 6
54 บ้านปลักไม้ดำ 1 2 0 3
55 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1 2 0 3
56 สิริแก้วเจริญ 1 2 0 3
57 เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1 1 3 5
58 บ้านเกาะน้ำโจน 1 1 2 4
59 นารีราษฎร์สามัคคี 1 1 1 3
60 บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1 1 1 3
61 บ้านหนองโสน 1 1 1 3
62 บ้านดาดทองเจริญ 1 1 0 2
63 บ้านหนองปากดง 1 1 0 2
64 บ้านคลองใหญ่ใต้ 1 1 0 2
65 บ้านคุยแขวน 1 1 0 2
66 บ้านมอสมบัติ 1 1 0 2
67 บ้านสุรเดชสามัคคี 1 1 0 2
68 บ้านทุ่งมหาชัย 1 0 2 3
69 บ้านหนองขาม 1 0 2 3
70 หนองลวกราษฎร์บำรุง 1 0 1 2
71 บ้านทุ่งรวงทอง 1 0 1 2
72 บ้านบึงมาลย์ 1 0 1 2
73 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1
74 บ้านคุยป่ายาง 1 0 0 1
75 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1 0 0 1
76 บ้านพานทอง 1 0 0 1
77 บ้านดงตาจันทร์ 1 0 0 1
78 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1
79 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1 0 0 1
80 บ้านไทยทวี 1 0 0 1
81 บ้านโนนสมอ 1 0 0 1
82 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1 0 0 1
83 บ้านชัยภูมิ 0 4 0 4
84 บ้านประดาเจ็ดรัง 0 3 1 4
85 บ้านเกาะรากเสียด 0 3 1 4
86 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 0 2 1 3
87 บ้านโนนม่วง 0 2 1 3
88 บ้านเกศกาสร 0 2 0 2
89 บ้านปางขนุน 0 2 0 2
90 บ้านศรีไกรลาศ 0 2 0 2
91 นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0 1 3 4
92 บ้านท่าไม้ 0 1 2 3
93 บ้านลานกระทิง 0 1 2 3
94 บ้านตอรัง 0 1 2 3
95 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 0 1 2 3
96 บ้านบ่อสามแสน 0 1 1 2
97 อนุบาลลานกระบือ 0 1 1 2
98 วัฒนศิริวิทยา 0 1 1 2
99 บ้านเขาวังเยี่ยม 0 1 1 2
100 นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 0 1 0 1
101 เทศบาลลานกระบือ 0 1 0 1
102 บ้านหนองรี 0 1 0 1
103 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1
104 บ้านไร่ลำปาง 0 1 0 1
105 บ้านเกาะพิมูล 0 1 0 1
106 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1
107 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 0 1 0 1
108 บ้านใหม่พัฒนา 0 1 0 1
109 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 0 1 0 1
110 ห้วยใหญ่ยางงาม 0 1 0 1
111 บ้านวังไม้แดง 0 1 0 1
112 บ้านลานช้างท่าว 0 1 0 1
113 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 1 0 1
114 บ้านแคทอง 0 1 0 1
115 เทศบาลช่องลม 0 1 0 1
116 บ้านหนองจิก 0 1 0 1
117 ตรีจุฬาศึกษา 0 0 2 2
118 วัฒนาปัญญานุสรณ์ 0 0 2 2
119 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 0 0 2 2
120 บ้านเขาน้ำเพชร 0 0 2 2
121 บ้านโนนโก 0 0 1 1
122 บ้านท่าเสากระโดง 0 0 1 1
123 บ้านไร่ดง 0 0 1 1
124 บ้านเนินกรอย 0 0 1 1
125 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1
126 บ้านเขาคีริส 0 0 1 1
127 บ้านวังประดา 0 0 1 1
128 บ้านทุ่งน้ำตก 0 0 1 1
129 บ้านลานทอง 0 0 1 1
130 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 0 0 1 1
131 บ้านประชาสุขสันต์ 0 0 1 1
132 บ้านวังมะค่า 0 0 1 1
133 บ้านลานสะเดา 0 0 1 1
134 บ้านหนองมะเกาะ 0 0 1 1
135 บ้านหนองตากล้า 0 0 1 1
136 บ้านวังตะแบก 0 0 1 1
137 บ้านคลองห้วยยั้ง 0 0 1 1
138 บ้านหนองแขม 0 0 1 1
139 บ้านหนองสะแก 0 0 1 1
140 สาธิตวัดพระบรมธาตุ 0 0 1 1
141 บ้านเกาะสะบ้า 0 0 1 1
142 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 0
143 บ้านหนองหัววัว 0 0 0 0
144 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0
145 บ้านคุยประดู่ 0 0 0 0
146 บ้านทุ่งสวน 0 0 0 0
147 บ้านหนองละมั่งทอง 0 0 0 0
148 บ้านไร่ 0 0 0 0
149 นิยมราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
150 บ้านสระสิงห์โต 0 0 0 0
151 บ้านป่าถั่ว 0 0 0 0
152 บ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 0 0 0 0
153 วัดราษฎร์เจริญพร 0 0 0 0
154 บ้านน้ำดิบมะพร้าว 0 0 0 0
155 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 0 0 0 0
156 อนุบาลพรานกระต่าย 0 0 0 0
157 บ้านทุ่งมหาศาล 0 0 0 0
158 บ้านวังน้ำขาว 0 0 0 0
159 หนองบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
160 บ้านวังโขน 0 0 0 0
161 บ้านใหม่เขานิยม 0 0 0 0
162 บ้านไตรตรึงษ์ 0 0 0 0
163 บ้านหนองหญ้ามุ้ง 0 0 0 0
164 บ้านคุยมะม่วง 0 0 0 0
165 บ้านแก้วสุวรรณ 0 0 0 0
166 บ้านอินทรานุสรณ์ 0 0 0 0
167 บ้านเก่า 0 0 0 0
168 บ้านท่าเสลี่ยง 0 0 0 0
169 บ้านนาบ่อคำ 0 0 0 0
170 บ้านหงษ์ทอง 0 0 0 0
171 บ้านหนองทอง 0 0 0 0
172 บ้านแม่บัว 0 0 0 0
173 บ้านคลองสีนวล 0 0 0 0
174 บ้านคุยบ้านโอง 0 0 0 0
175 วัดอรัญญิกาวาสน์ 0 0 0 0
176 อนุบาลหฤทัยปิตุมาตา 0 0 0 0
177 คลองใหญ่วิทยา 0 0 0 0
178 บ้านวังชมภู 0 0 0 0
179 ปราสาทอนุสรณ์ 0 0 0 0
180 บ้านบึงลูกนก 0 0 0 0
181 บ้านอาชานุสรณ์ 0 0 0 0
182 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0
183 บ้านลานดอกไม้ 0 0 0 0
184 บ้านนาป่าแดง 0 0 0 0
185 บ้านมะเดื่อชุมพร 0 0 0 0
186 บ้านเด่นพระ 0 0 0 0
187 บ้านท่านา 0 0 0 0
188 บ้านหัวยาง 0 0 0 0
189 บ้านปรือพันไถ 0 0 0 0
190 บ้านวังเฉลียง 0 0 0 0
191 บ้านสมอโคน 0 0 0 0
192 หนองแขมประชาสรรค์ 0 0 0 0
193 วรนาถวิทยากำแพงเพชร 0 0 0 0
194 บ้านจิกลาด 0 0 0 0
195 บ้านบ่อตาโพธิ์ 0 0 0 0
196 บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 0 0 0 0
197 ยั่งยืนราษฎร์วิทยา 0 0 0 0
198 บ้านหนองทราย 0 0 0 0
199 บ้านไทรย้อย 0 0 0 0
200 อนุบาลอุทิศศึกษา 0 0 0 0
201 บ้านทรายทอง 0 0 0 0
202 บ้านหร่ายการ้อง 0 0 0 0
203 อนุบาลสมนึก 0 0 0 0
204 บ้านบึงกระดาน 0 0 0 0
205 บ้านหนองเต่าสามัคคี 0 0 0 0
206 กาญจนะศึกษา 0 0 0 0
207 บ้านคลองเรือ 0 0 0 0
208 บ้านใหม่สามัคคี (ลานกระบือ) 0 0 0 0
209 วัดโพธาราม 0 0 0 0
210 ยอดประชาสรรค์ 0 0 0 0
211 บ้านคุยป่ารัง 0 0 0 0
212 บ้านจิกคันช้อน 0 0 0 0
213 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0
รวม 234 192 164 590

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]