แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 91 70 77.78% 11 12.22% 7 7.78% 2 2.22% 90
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก 83 64 77.11% 10 12.05% 6 7.23% 3 3.61% 83
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 62 43 72.88% 9 15.25% 6 10.17% 1 1.69% 59
4 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 78 34 43.59% 27 34.62% 13 16.67% 4 5.13% 78
5 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 37 23 62.16% 9 24.32% 3 8.11% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 24 19 79.17% 1 4.17% 2 8.33% 2 8.33% 24
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 30 17 58.62% 8 27.59% 1 3.45% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 32 17 53.13% 7 21.88% 4 12.5% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 37 16 45.71% 9 25.71% 6 17.14% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนบ้านอ้อน 28 15 55.56% 6 22.22% 3 11.11% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 38 14 36.84% 9 23.68% 10 26.32% 5 13.16% 38
12 โรงเรียนบ้านเหล่า 32 13 41.94% 10 32.26% 4 12.9% 4 12.9% 31
13 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 22 13 59.09% 4 18.18% 4 18.18% 1 4.55% 22
14 โรงเรียนธงชัยวิทยา 33 12 36.36% 11 33.33% 4 12.12% 6 18.18% 33
15 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 36 12 33.33% 10 27.78% 7 19.44% 7 19.44% 36
16 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 30 12 42.86% 8 28.57% 4 14.29% 4 14.29% 28
17 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 23 12 52.17% 4 17.39% 6 26.09% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 33 11 33.33% 12 36.36% 6 18.18% 4 12.12% 33
19 โรงเรียนพิชัยวิทยา 20 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 23 10 43.48% 6 26.09% 5 21.74% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
22 โรงเรียนผาแดงวิทยา 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 27 9 33.33% 8 29.63% 6 22.22% 4 14.81% 27
24 โรงเรียนวัดเสด็จ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 20 8 40% 10 50% 1 5% 1 5% 20
26 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 17 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
28 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนมัธยมวิทยา 16 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 16
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
33 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 12 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 18 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 18
37 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนลำปางวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนวัดบ้านแขม 21 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
40 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 16 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนพินิจวิทยา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านนาแช่ 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านทาน 17 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนวัดบ้านสัก 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนวัดสบจาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านสบพลึง 13 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านนาสัก 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านจำปุย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านปงวัง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านจำค่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนประชาวิทย์ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
64 โรงเรียนบ้านสันทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านแม่จาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านท่าโทก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านแม่อาง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
71 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านปันง้าว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสบค่อม 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านหวด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านสัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดค่ากลาง 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
83 โรงเรียนอรุโณทัย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
84 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
86 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
91 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนวิชชานารี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านห้วยหก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดท่าสี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านวังตม 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
104 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]