งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนแจ้งครูผู้สอน/ครูผู้ควบคุม นักเรียนที่แข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้หูฟัง-ไมโครโฟน ตามเกณฑ์กรรมการต้องจัดเตรียมให้เนื่องจากในห้องแข่งขันอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน จึงขออนุเคราะห์คุณครูจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วยนะคะ                                               ผังโรงเรียนบ้านปงสนุก


ผังโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน
.................................ระดับเขตพื้นที่่การศึกษา................................................  
>>>ปฎิทินการดำเนินงาน เด็กพิเศษและ ม.ต้น    
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู (เด็กพิเศษ, ม.ต้น) 26 ส.ค. - 3 ก.ย. 62  
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  4 ก.ย. 62(22.00 น.)  
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 4-5 ก.ย. 62  
   ♦ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สาระ(เด็กพิเศษ)  5 ก.ย. 62  
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู (เด็กพิเศษ) 6-10 ก.ย. 62  
    ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน(เด็กพิเศษ) 11 ก.ย. 62  
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่(เด็กพิเศษ) 14 ก.ย. 62  
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลังจบการแข่งขัน  
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 62 เป็นต้นไป  
     
>>>ปฎิทินการดำเนินงาน เด็กปกติ    
    ♦ โซนอำเภอจัดการแแข่งขันฯ 7-15 ก.ย. 62(ยกเว้น 14 ก.ย.)  
    ♦ โซนอำเภอโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 16 ก.ย. 62  
    ♦ ปิดระบบการแข่งขันระดับอำเภอ 16 ก.ย. 62(เที่ยงคืน)  
    ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูล 17-18 ก.ย.62   
    ♦ ประชุมคณะกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้ 17 ก.ย. 62  
    ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู 19-25 ก.ย. 62  
    ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 25 ก.ย. 62 ย้ายเป็น 24 ก.ย. 62  
    ♦ แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 28-29 ก.ย. 62  
    ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 62 เป็นต้นไป  
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------  
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 62  
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 62  
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 62  
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 62  
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป  
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 62  

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 1,396
จำนวนนักเรียน 3,021
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,132
จำนวนกรรมการ 1,040
ครู+นักเรียน 5,153
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,193
ประกาศผลแล้ว 217/255 (85.10%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 82
สัปดาห์นี้ 265
สัปดาห์ที่แล้ว 451
เดือนนี้ 142
เดือนที่แล้ว 869
ปีนี้ 1,011
ทั้งหมด 197,744